Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Özel Gereksinimli Bireylerin Deprem Sonrası Konumlarının ve Konutlarının Değerlendirilmesi İçin Model Çalışma

Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı, Eskişehir, Türkiye, 12 - 13 Şubat 2019

Doğalgaz Bölge Regülatörlerinin Deprem Sonrası Otomatik Kapatılma Sistemi

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Matlab Programı

4.Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11 - 13 Ekim 2017

Bursa’nın Sismik Riskini Azaltmak için Doğalgaz Regülatörlerini Otomatik Kapatma Sistemi

TÜRKİYE’NİN AFET RİSK YÖNETİMİ 19. YUVARLAK MASA TOPLANTISI, Ankara, Türkiye, 24 Mart 2017

earthquake swarm in armutlu peninsula eastern marmara region

European Geosciences UnionGeneral Assembly 2015, 12 - 17 Nisan 2015

Armutlu Yarımadası’xxnın Deprem Riskinin Belirlenmesi

Türkiye’xxnin Afet Risk Yönetimi 15. Yuvarlak Masa Toplantısı, Türkiye, 11 Ocak 2013

Armutlu Deprem Ağı (ARNET) ve Doğu Marmara’xxnın Güncel Depremselliği

1.Türkiye Deprem Mühendisliği Sempozyumu, Türkiye, 1 - 03 Ocak 2011

Monitoring Microearthquake Activity and Fluid Interaction at the Western end of the 1999 Izmit Rupture: The Armutlu Experiment, Turkey

Science and Policy Interfaces for Disaster Education, University of Portsmouth, Comminications During Volcanic Emergencies, Porstmouth, 14 Haziran - 15 Temmuz 2007

Empirical Attenuation Relationship of PGA Based on 17 August 1999 Kocaeli and 12 November 1999 Duzce Earhtquakes Data

The 4th Congress of the Balkan Geophysical Society, 9-12 October 2005, Bucharest, Romania. Journal of the Balkan Geophysical Society, BUCHAREST, Romanya, 9 - 12 Ekim 2005, cilt.8, ss.389-392

Uzak Alan Cisim Dalgalarının Soğrulması

Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Mart 2005, ss.200-207

YUBAM (Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Sismik Ağı, rta,

Jeofizik Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye, 13 Mayıs 2003 - 15 Mart 2005, ss.57