Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Pandemi Sonrası Çalışma: Yeni Şişede Eski Şarap mı?

in: Bu da Biter, Ya Sonra? Covid 19 ve A’dan Z’ye Yeni Hayat, Dilek Aslan, Selçuk Dağdelen, Bayazıt İlhan, Editor, LİTERATÜR YAYINLARI, Ankara, pp.30-50, 2022

Ücretli-Ücretsiz Emek Yüküyle Salgına Yakalanmak: Covid-19 Salgını Sürecinde Türkiye’de Kadın Emeği ve Görünümü

in: Covid-19 ve Türkiye’de Sosyal Politika, Urhan Betül, Öztürk M. Onat, Durmaz Orkun Saip, Editor, Sarmal, Kocaeli, pp.219-260, 2021 Sustainable Development

Türkiye de 2000 li Yıllarda Sosyal Yardımların Niteliği ve İşlevleri

in: İnsana Karşı Piyasa Türkiye de Sağlık ve Sosyal Güvenlik, Gülbiye Y.Yaşar, Asuman Göksel, Ömür Birler, Editor, Notabene, İstanbul, pp.287-316, 2017

Türkiye de Kadın İşçilerin Sendikal Örgütlenmesi:Zorluklar, Engeller ve Fırsatlar

in: 2000 Lİ Yıllarda Türkiye de Sendikacılık: Zorluklar, Eğilimler, Olanaklar, M.Serdar Kayaoğlu, Editor, Epos, Ankara, pp.102-153, 2017

Kadın Emeği ve Toplumsal Cinsiyet

in: Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, Feryal Saylıgil, Editor, Dipnot YAYINLARI, İstanbul, pp.121-151, 2016

AKP Döneminde Sosyal Yardım

in: Himmet Fıtrat Piyasa AKP Döneminde Sosyal Politika, Meryem Koray-Aziz Çelik , Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.229-258, 2015

Working Conditions of Physicians Employed in the State Health Sector in the Province of Kocaeli (Turkey

in: Europe s Health for Sale The Heavy Cost of Privaztisation, Jhon Lister, Editor, Libri Publishing, Oxfordshire, pp.83, 2011

Other Publications

Metrics

Publication

22

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

13

H-Index (TrDizin)

2

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals