Araştırma Alanları

 • Bulanık Kümeler ve Sistemler

 • Sinirsel Ağlar

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 • Dönüştürücüler ve Algılama Aygıtları

 • Pasif Devre Elemanları, Anahtarlar ve Konnektörler

 • Elektriksel ve Manyetik Alanlar

 • Doğrudan Enerji Dönüşümü ve Enerji Depolaması

 • Yenilenebilir Enerji

 • Elektrik Makineleri Kuramı ve Tasarımı

 • Elektrik Motoru Sürücüleri

 • Güç Aygıtları (trafolar, reaktörler, şalt teçhizatı v.b.)

 • Güç Çevirgeçleri