Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Output Feedback Control Surface Positioning With a High-Order Sliding Mode Controller/Estimator: An Experimental Study on a Hydraulic Flight Actuation System

JOURNAL OF DYNAMIC SYSTEMS MEASUREMENT AND CONTROL-TRANSACTIONS OF THE ASME, cilt.141, sa.1, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Neuro-PID position controller design for permanent magnet synchronous motor

ADVANCES IN NATURAL COMPUTATION, PT 1, cilt.4221, ss.418-426, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Speed control of averaged DC motor drive system by using Neuro-PID controller

KNOWLEDGE-BASED INTELLIGENT INFORMATION AND ENGINEERING SYSTEMS, PT 1, PROCEEDINGS, cilt.4251, ss.1075-1082, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Makine Öğrenmesi Kullanılarak Endüstriyel Pres Makinesine Uygulanan Kestirimci Bakım Çalışmaları

Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.57-63, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neuro-Wavelet Based Critical Firing Angle Determination of Phase Controlled DC Motor Drive

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.138-148, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

PİEZOSERAMİK MALZEMELERLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİLMESİ VE DEPOLANMASI

Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, cilt.5, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA FAYDALI FRENLEME ENERJİSİNİN DEPOLANMASI

Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, cilt.5, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BRUSHLESS DC MOTOR DRIVE BY USING FUZZY LOGIC CONTROL TECHNIQUE

The Journal of Kocaeli University, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Predictive Maintenance Studies Applied to an Industrial Press Machine Using Machine Learning

3rd International Conference on Artificial Intelligence towards Industry 4.0 (ICAII4’2020), 12 Kasım 2020

CONTROL OF SPWM APPLIED 15 LEVEL INVERTERWITH ARM PROCESSOR

International Conference on Engineering Technologies, ICENTE’xx18, Konya, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, ss.282-285

Improving the Performance of the MPPT for Thermoelectric Generator System by using Kalman Filter

ICEEE 2018 5th International Conference on Electrical and Electronic Engineering, 3 - 05 Mayıs 2018 identifier identifier

Güç Katsayısı Düzeltme Devresi Tasarımı

1st International Conference on Energy Systems Enginnering, 2 - 04 Kasım 2017, ss.531-535

Hibrit Elektrikli Araçlar için Güzergah Bilgisi Kullanılarak Akıllı Enerji Yönetim Sistemi

ICESE 17 1st InternationalConference On Energy SystemsEngineering, 2 - 04 Kasım 2017

The Effect of Temperature Variations over Thermoelectric Generator Efficiency

UMAS 2017 International Engineering Research Symposium, 11 - 13 Eylül 2017

Design and Implementation of PID Controller System Based on Android Platform for an Espresso Machine

ICAIE 2017 International Conference on Advances and Innovations in Engineering, 10 - 12 Mayıs 2017

VOLTAGE CONTROLLED DC DC BOOST CONVERTER DESIGN AND APPLICATION

International Engineering, Science and Education Conference, 1 - 03 Aralık 2016

Studying Effects of Changing the Irradiation on the Performance of PV System and Using MPPT

International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, 21 - 22 Nisan 2016

Güneş Enerjisi ile Beslenen Duraklarda Akıllı Enerji Yönetimi

International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, 21 - 22 Nisan 2016

Güneş Enerjisi ile Beslenen Yolcu Duraklarında Akıllı Enerji Yönetimi

ICETAS 2016 International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, 21 - 22 Nisan 2016

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Güneş Enerji Potansiyelinin İncelenmesi

YEKSEM 2105 8. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2015

Piezoseramik Malzemelerle Elektrik Enerjisi Üretilmesi ve Depolanması

UMAS 2015 Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015

Seasonal based energy performance analyzes of Cd-Te and c-Si photovoltaic modules

IEEE 15th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC), Rome, İtalya, 10 - 13 Haziran 2015, ss.208-212 identifier identifier

Farklı Güneş Paneli Teknolojilerinin Kocaeli ili için Performans Değerlendirmesi

ELECO 2014 Elektrik – Elektronik – Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2014

Seri Baglantılı LED Armatürlerin Senkron DC-DC Dönüstürücü Kullanılarak Isık Siddeti Kontrolü

ELECO 2014 Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2014

Çok Katlı Yükseltici Tip DA-DA Dönüştürücü Tasarımı ve Uygulaması

Eleco 2014 Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2014

Elektrikli Araçlarda Faydalı Frenleme Enerjisinin Depolanması

UMAS 2015 Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015

Gaz Desarjlı Aydınlatma Armatürleri ile LED Aydınlatma ArmatürlerininMeydana Getirdikleri Harmonikler Açısından Kıyaslanması

ELECO 2012 ELEKTRİK - ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2012

Yapay Sinir Ağı Kullanılarak DGM ’li AA Kıyıcılarında Gerilim Harmoniklerinin Azaltılması

ELECO 2010 Elektrik-Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Türkiye, 2 - 05 Aralık 2010

DENETİMLİ DOĞRULTUCU İLE BESLENEN DC MOTOR İÇİN KRİTİK TETİKLEME AÇISININ YAPAY SİNİR AĞI YARDIMI İLE BELİRLENMESİ

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30.Yıl Sempozyumu, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2008

ÜÇ KATLI YEDİ SEVİYELİ EVİRİCİNİN YAPAY SİNİR AĞI KULLANILARAK HARMONİKLERİNİN AZALTILMASI

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2008

A sensorless initial rotor position sensing using neural network for Direct Torque Controlled Permanent Magnet Synchronous Motor drive

8th International Conference on Adaptive and Natural Computing Algorithms (ICANNGA), Warszawa, Polonya, 11 - 14 Nisan 2007, cilt.4432, ss.713-721 identifier identifier

YAPAY SİNİR AĞI KONTROLLÜ STATİK KOMPANZASYON SİSTEMİ

Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2003

SWITCHED RELUCTANCE MOTOR DRIVE BY USING FUZZY CONTROL

IECON’97 23rd International Conference on Industrial Elec., Control and Instrumentation, 9 - 14 Kasım 1997

Elektrik Güç Sistemlerinde Enerji Kalitesi

Türkiye 7. Enerji Kongresi, Ankara, Türkiye, 3 - 08 Kasım 1997