Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ethics in Journalism Movies: State of Play and nothing butthe truth Film Analysis

TRT Akademi Dergisi, cilt.3, sa.6, ss.728-751, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijital Medyada Yayınlanan Arakan Savaş/Çatışma Fotoğraflarının Göstergebilimsel Analizi

Intermedia International e-Journal, cilt.5, sa.8, ss.88-109, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Televizyonda Yayınlanan Ve Ana Temesı Şiddet Olan Çizgi Filmlerin İçerik Analizi

Intermedia International e-Journal, cilt.5, sa.8, ss.28-41, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Use of the "Websites" in the Refugee Crisis in Turkey: A Comparative Analysis of Web Sites Related to Syrian Refugees

TURKIYE ILETISIM ARASTIRMALARI DERGISI-TURKISH REVIEW OF COMMUNICATION STUDIES, sa.31, ss.153-167, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Siyasal İletişim Sürecinde Siyasi Partilerin Gazete Reklam Stratejileri: Türkiye’de 1999 ve 2002 Genel Seçimlerine Yönelik Karşılaştırmalı Analiz

2. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, ss.40-65

JOURNALISM ETHICS AND WAR JOURNALISM:EXAMPLE OF ALEPPO WITH RESPECT TO INTERNAL WAR IN SYRIA

15thInternational SymposiumCommunication in theMillennium CIM2017, California, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 19 Mayıs 2017, ss.33-49

The Media s Agenda Setting İnfluence in the Referendum Campaign for the 2010 Draft Civil Constitution

13. International Symposium Communication in the Millenium, Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 15 Mayıs 2015

Siyasal Seçim Kampanyalarında Siyasi Partilerin İnternet ve Sosyal Medyayı Kullanımı Türkiye de 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerine Yönelik Karşılaştırmalı Analiz

1. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi, KOCAELİ/İzmit, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2014, cilt.1, ss.572-599

Ethical Discussion Scope Of News On Terror

International Conference on Conflict, Terrorism and Society, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2009, ss.78-85

Kitap & Kitap Bölümleri

ESTETİKLEŞTİREN ACI: SURİYELİ MÜLTECİ FOTOĞRAFLARINDAKİ NİHAYETÇİ TUTUM

İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI VE MEDYA ANALİZLERİ BULGULAR - ELEŞTİRİLER, Koç Akgül Selma, Pazarbaşı Betül, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.299-322, 2019

GAZETECİLİKTE SANAL GERÇEKLİK VE DİJİTALOYUN: HABER OYUNLARI (NEWSGAMES)

İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI VE MEDYA ANALİZLERİBULGULAR - ELEŞTİRİLER, Koç Akgül, Selma, Pazarbaşı, Betül, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.255-285, 2019

Küresel Dünyanın Kültürel Kimlik Karmaşası

Küresel Ağlar Odağında Kültür, Kimlik ve Mekan Tartışmaları, Akgül Koç Selma, Pazarbaşı Betül, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.15-37, 2018

Küresel Medya Endüstrisi Odağında Etik Tartışmalar: Magazin Gazeteciliği

Şovalyelik Mesleği Gazeteciliğin Uzmanlık Alanları, Çağlar Şebnem, Editör, Literatürk Yayınevi, İstanbul, ss.273-316, 2013

3 Ocak 2008’ de Diyarbakır’da Yaşanan Bombalı Terör Eylemi ve Basın Söylemleri

Terör ve Haber Söylemi, Şeker Mustafa, Şeker N. Tülay, Editör, Literatürk, İstanbul, ss.157-208, 2009

3 Ocak 2008’de Diyarbakır’da Yaşanan Bombalı Terör Eylemi ve Basın Söylemleri

Terör ve Haber Söylemi, Mustafa Şeker, N,Tülay Şeker, Editör, Literatürk, ss.157-209, 2009

Türkiye’de Televizyon Programları Üretiminde Yoğunlaşma ve Dikey Entegrasyon: Prodüksiyon Şirketlerine İlişkin Bir İnceleme

İletişim Yansımaları Gerçekler ve Uygulamalar, Demir Vedat -Yayınoğlu Eraslan Pınar, Editör, Anahtar Kitaplar, İstanbul, ss.233-256, 2007

Küreselleşme Sürecinin Medya Endüstrilerine Yansıması

İletişim Yansımaları Gerçekler ve Uygulamalar, Demir Vedat -Yayınoğlu Eraslan Pınar, Editör, Anahtar Kitaplar, İstanbul, ss.167-214, 2007

Popüler Kültür Ürünü Olarak Televizyon Dizileri ve Şiddet: Kurtlar Vadisi Örneği

MEDYA MERCEK ALTINDA, Akbulut Nesrin Tan, Balkaş Elif Eda, Editör, Beta yayıncılık, İstanbul, ss.157-197, 2006