Education Information

Education Information

 • 2000 - 2006 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Siyasal Bölümü, Turkey

 • 1996 - 1998 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Middle Eastern And Islamic Countries, Department Of Political History And International Relations Of Middle East, Turkey

 • 1993 - 1995 Postgraduate

  Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Amerikan dış politikası oluşum sürecinde başkanın rolü ve Türkiye-Amerika ilişkileri (1993-2004)

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Siyasal Bölümü

 • 1998 Postgraduate

  Değişen dünya düzeni ile yeniden şekillenen Türk dış politikasında Hazar petrollerinin rolü Sustainable Development

  Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Siyasi Tarihi Ve Uluslararası İlişkileri (Yl) (Tezli)

 • 1995 Postgraduate

  Self-determinasyon hakkı ve Kıbrıs sorunu (1225-1983)

  Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

Certificates, Courses and Trainings

 • 2011Eğiticinin Eğitimi; Yeterliğe Dayalı Program Tasarımı Temel Kavramları ve Uygulamaları

  Vocational Training , Kocaeli Üniversitesi