Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hindistan’ın Yumuşak Güç Politikaları ve Türkiye-Hindistan İlişkilerindeki Rolü

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünden Bugüne Türkiye-Küba İlişkileri: Kesişen Yollar, Beklentiler, Öneriler

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, ss.165-186, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Blacksea Naval Co Operation Task Force Blackseafor and Role in the Black Sea Security

Humanities and Social Sciences Review, cilt.5, ss.197-202, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Bulgaristan İlişkileri

Yeni Türkiye, cilt.4, ss.4502-4517, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Putin Rusyası nın Orta Doğu Politikasında Suriye nin Yeri ve Önemi

Türk Dünyası Araştırmaları, cilt.107, ss.79-99, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balkan paktı 1934 ve Dışarıdaki Yansımaları

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.22, ss.65-84, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Amerika İlişkilerinde Startejik Ortaklık tan Nereye

Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü, Atatürk Dergisi, cilt.5, ss.151-177, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Soğuk savaş Sonrası ABD’nin Kafkasya Politikaları Çerçevesinde Türkiye ABD İlişkileri

1. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018

Modern Diplomasi Araçları ve Türk Dış Politikasında Kültürel Diplomasinin Önemi

1. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018

Potemkin Zırhlısı Ayaklanması Olayı nın 1917 Bolşevik Devrimi Üzerindeki Etkileri

Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi: Ekim Devriminin 100. Yılı: Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş, Uluslararası Sistem, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2017

BLACKSEA NAVAL CO OPERATION TASK FORCE BLACKSEAFOR AND ROLE IN THE BLACK SEA SECURITY

International Journal of Arts & Sciences (IJAS), Paris, Fransa, 11 - 14 Nisan 2016, cilt.5, ss.197-202

Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Amerika İlişkilerinde Stratejik Ortaklık Tartışmalarında İran Faktörü

Uluslararası Orta Doğu Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2011, cilt.1, ss.450-466

Türkiye Gürcistan İlişkileri

Uluslararası Kafkasya Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2012, ss.498-501

Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinde Kıbrıs ve Kıbrıs Sorununa Yönelik Algı

8. Uluslararası Kıbrıs Çalışmaları Kongresi, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 25 - 27 Nisan 2012

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrencilerinin Kıbrıs ve Kıbrıs Sorununa Yönelik Algısı

”, 8. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 25 - 27 Nisan 2012

Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Bulgaristan İlişkileri

Uluslararası Balkan Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2011, cilt.1, ss.315-328

Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikasında Kıbrıs Sorunu

2. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2010, cilt.4, ss.147-167

Obama Dönemi Amerikan Dış Politikası nda Kıbrıs Sorununun Geleceği Üzerine Bir Tartışma

7. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Kasım 2009, ss.19-27

Clinton Döneminde Kıbrıs Sorunu ve Türkiye Amerika İlişkileri

6 . Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Kıbrıs (Kktc), 24 - 26 Ekim 2007, ss.191-210

Türkiye Amerika İlişkilerinde Azerbaycan Faktörü

Globalleşme Prosesinde Gafgaz ve Merkezi Asiya İgtisadi ve Beynelxalg Münasebetler II.Beynelxalg Kongresi, Baku, Azerbaycan, 2 - 05 Mayıs 2007, cilt.3, ss.1108-1118

Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan Türkiye İlişkileri

Küreselleşeme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya Kongresi, Baku, Azerbaycan, 2 - 05 Mayıs 2007, cilt.3, ss.1236-1245

Bağımsızlık Sonrası Türkiye Azerbaycan ilişkileri

"Globalleşme Prosesinde Gafgaz ve Merkezi Asiya İgtisadi ve Beynelxalg Münasebetler II.Beynelxalg Kongresi, Baku, Azerbaycan, 2 - 05 Mayıs 2007, cilt.3, ss.1236-1244

Türkiye Amerika İlişkilerinde Stratejik Ortaklık tan Nereye

9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2004, ss.233-234

Cumhuriyet Dönemi Kadın İşgücü Sorunları

Atatürk'ün Cumhuriyet'in İlanından Sonraki Hedefleri, İzmit, Türkiye, 4 - 06 Haziran 1998, ss.103-119

Yeni Dünya Düzeninde Nato'nun Yeni Kimliği

Uluslararası İlişkiler Bölümleri Birinci Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 - 20 Nisan 1996, ss.137-144

Kitap & Kitap Bölümleri

ABD’nin Filistin Politikaları

Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Filistin Politikaları, Pınar Özden Cankara, Yavuz Cankara, Editör, Efeakademi Yayınları, İstanbul, ss.237-408, 2019

Rusya’nın Latin Amerika Politikaları

21.Yüzyılda Latin Amerika, Ceren Uysal Oğuz, Senem Atvur, Ramazan İzol, Editör, Seçkin Yayınları, Ankara, ss.159-192, 2019

Batı Dünyasında Terör Eylemleri, Bireylerin Terör Örgütlerine Katılımı ve Yalnız Kurtlar

Dini Söyleme Dayalı Terörizmin Analizi, Ertan Efegil, Editör, Gündoğan Yayınları, İstanbul, ss.217-256, 2018

Türkiye’nin Orta Asya’da Uyguladığı Kamu ve Kültür Diplomasisi Politikaları

Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Üzerine Akademik Analizler-Türkiye ve Dünyadan Örnekler, Ayhan Nuri Yılmaz ve Gökmen Kılıçoğlu, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.41-95, 2018

Küba

Dünya Siyasetinde Latin Amerika 2-Orta Amerika ve Karayipler, İsmail Ermağan, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.173-197, 2018

Latin Amerika Bölgesindeki Ekonomik Entegrasyon Modelleri

Dünya Siyasetinde Latin Amerika, İsmail Ermağan, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.20-42, 2017

Una aventura con cien anos de amistad:las relaciones entre Turquia y Argentina

Turquia America Latina y el Caribe, Ariel Gonzalez Levaggi, Manuel Ferez, Editör, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, ss.248-268, 2016