Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2000 - 2006 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, İşletme, Yönetim ve Çalişma Sosyolojisi, Türkiye

 • 1996 - 1998 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Siyasi Tarihi Ve Uluslararası İlişkileri (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1993 - 1995 Yüksek Lisans

  Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1987 - 1991 Lisans

  Uludağ Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2006 Doktora

  Amerikan dış politikası oluşum sürecinde başkanın rolü ve Türkiye-Amerika ilişkileri (1993-2004)

  İstanbul Üniversitesi, İşletme, Yönetim ve Çalişma Sosyolojisi

 • 1998 Yüksek Lisans

  Değişen dünya düzeni ile yeniden şekillenen Türk dış politikasında Hazar petrollerinin rolü

  Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Siyasi Tarihi Ve Uluslararası İlişkileri (Yl) (Tezli)

 • 1995 Yüksek Lisans

  Self-determinasyon hakkı ve Kıbrıs sorunu (1225-1983)

  Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2011Eğiticinin Eğitimi; Yeterliğe Dayalı Program Tasarımı Temel Kavramları ve Uygulamaları

  Mesleki Eğitim , Kocaeli Üniversitesi