Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye Bulgaristan İlişkileri

Yeni Türkiye , vol.4, no.69, pp.4502-4517, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Modern Diplomasi Araçları ve Türk Dış Politikasında Kültürel Diplomasinin Önemi

1. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Turkey, 9 - 11 March 2018

Soğuk savaş Sonrası ABD’nin Kafkasya Politikaları Çerçevesinde Türkiye ABD İlişkileri

1. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Turkey, 9 - 11 March 2018

Potemkin Zırhlısı Ayaklanması Olayı nın 1917 Bolşevik Devrimi Üzerindeki Etkileri

Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi: Ekim Devriminin 100. Yılı: Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş, Uluslararası Sistem, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2017

BLACKSEA NAVAL CO OPERATION TASK FORCE BLACKSEAFOR AND ROLE IN THE BLACK SEA SECURITY

International Journal of Arts & Sciences (IJAS), Paris, France, 11 - 14 April 2016, vol.5, pp.197-202

Dünden Bugüne Türkiye Küba İlişkileri Kesişen Yollar Beklentiler Öneriler

3. Türk - Latin Amerika ve Karayipler Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2016

Balkanlarda Türk Kimliği ve Türk Siyasetine Yönelik Bilgi ve Algı Analizi

2. Siyasal Psikoloji Çalıştayı, Antalya, Turkey, 14 - 15 May 2015

1990 Sonrası Azerbaycan'dan Türkiye'ye Beyin Göçünün Psikolojik Nedenleri

2. Siyasal Psikoloji Çalıştayı: Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar, Antalya, Turkey, 14 May 2015

Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu BLACKSEAFOR ve Karadeniz Güvenliğindeki Rolü

1. Uluslararası Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 3 - 05 September 2014, pp.161-173

Turkey s Strategic Partner at Latin America Brazil Relationship Between Turkey and Brazil

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Petersburg, Russia, 11 - 14 September 2014

Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Amerika İlişkilerinde Stratejik Ortaklık Tartışmalarında İran Faktörü

Uluslararası Orta Doğu Kongresi, Kocaeli, Turkey, 1 - 02 November 2011, vol.1, pp.450-466

Türkiye Gürcistan İlişkileri

Uluslararası Kafkasya Kongresi, Kocaeli, Turkey, 26 - 27 April 2012, pp.498-501

Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinde Kıbrıs ve Kıbrıs Sorununa Yönelik Algı

8. Uluslararası Kıbrıs Çalışmaları Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 25 - 27 April 2012

Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Bulgaristan İlişkileri

Uluslararası Balkan Kongresi, Kocaeli, Turkey, 28 - 29 April 2011, vol.1, pp.315-328

Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikasında Kıbrıs Sorunu

2. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 25 October 2010, vol.4, pp.147-167

Obama Dönemi Amerikan Dış Politikası nda Kıbrıs Sorununun Geleceği Üzerine Bir Tartışma

7. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cyprus (Kktc), 4 - 06 November 2009, pp.19-27

Clinton Döneminde Kıbrıs Sorunu ve Türkiye Amerika İlişkileri

6 . Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cyprus (Kktc), 24 - 26 October 2007, pp.191-210

Türkiye Amerika İlişkilerinde Azerbaycan Faktörü

Globalleşme Prosesinde Gafgaz ve Merkezi Asiya İgtisadi ve Beynelxalg Münasebetler II.Beynelxalg Kongresi, Baku, Azerbaijan, 2 - 05 May 2007, vol.3, pp.1108-1118

Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan Türkiye İlişkileri

Küreselleşeme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya Kongresi, Baku, Azerbaijan, 2 - 05 May 2007, vol.3, pp.1236-1245

Bağımsızlık Sonrası Türkiye Azerbaycan ilişkileri

"Globalleşme Prosesinde Gafgaz ve Merkezi Asiya İgtisadi ve Beynelxalg Münasebetler II.Beynelxalg Kongresi, Baku, Azerbaijan, 2 - 05 May 2007, vol.3, pp.1236-1244

Türkiye Amerika İlişkilerinde Stratejik Ortaklık tan Nereye

9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 December 2004, pp.233-234

Impact of the 2003 Iraq War on US Turkey Relationships

The 2005 Middle East&Central Asia Politics,Economics and Society Conference, Utah, United States Of America, 8 - 10 September 2005

Cumhuriyet Dönemi Kadın İşgücü Sorunları

Atatürk'ün Cumhuriyet'in İlanından Sonraki Hedefleri, İzmit, Turkey, 4 - 06 June 1998, pp.103-119 Sustainable Development

Yeni Dünya Düzeninde Nato'nun Yeni Kimliği

Uluslararası İlişkiler Bölümleri Birinci Ulusal Kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 20 April 1996, pp.137-144

Books & Book Chapters

Doğu Akdeniz'deki Son Gelişmeler Çerçevesinde Türkiye'nin KIbrıs Politikaları

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Çalışmalar 2, Mine Demirtaş ve,Hasan Çiftçi, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.69-107, 2023

"Dağlık Karabağ" Sorunu: Türkiye ile Rusya Politikaları ve İkili İlişkilerdeki Rolü

in: 100. Yılında Türkiye-Rusya İlişkileri, Elif Hatun Kılıçbeyli, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.191-222, 2021

ABD’nin Filistin Politikaları

in: Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Filistin Politikaları, Pınar Özden Cankara, Yavuz Cankara, Editor, Efeakademi Yayınları, İstanbul, pp.237-408, 2019

Rusya’nın Latin Amerika Politikaları

in: 21.Yüzyılda Latin Amerika, Ceren Uysal Oğuz, Senem Atvur, Ramazan İzol, Editor, Seçkin Yayınları, Ankara, pp.159-192, 2019

Türkiye’nin Orta Asya’da Uyguladığı Kamu ve Kültür Diplomasisi Politikaları

in: Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Üzerine Akademik Analizler-Türkiye ve Dünyadan Örnekler, Ayhan Nuri Yılmaz ve Gökmen Kılıçoğlu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.41-95, 2018

Küba

in: Dünya Siyasetinde Latin Amerika 2-Orta Amerika ve Karayipler, İsmail Ermağan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.173-197, 2018

Batı Dünyasında Terör Eylemleri, Bireylerin Terör Örgütlerine Katılımı ve Yalnız Kurtlar

in: Dini Söyleme Dayalı Terörizmin Analizi, Ertan Efegil, Editor, Gündoğan Yayınları, İstanbul, pp.217-256, 2018 Sustainable Development

Latin Amerika Bölgesindeki Ekonomik Entegrasyon Modelleri

in: Dünya Siyasetinde Latin Amerika, İsmail Ermağan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.20-42, 2017

Una aventura con cien anos de amistad:las relaciones entre Turquia y Argentina

in: Turquia America Latina y el Caribe, Ariel Gonzalez Levaggi, Manuel Ferez, Editor, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.248-268, 2016

Soğuk Savaş Sonrası Türkiye ABD İlişkileri

in: Türk Dış Politikasında Yeni Yönelimler, Hasret Çomak,Caner Sancaktar, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.129-164, 2013

Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikasında Kıbrıs Sorunu (1993-2008)

in: 21. Yüzyılda Çağdaş Türk Dış Politikası ve Diplomasisi, Hasret Çomak, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.275-292, 2010

Metrics

Publication

48

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals