Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

International Academic Studies on Social and Education Sciences

Türkiye Afet Yönetim Sisteminin Gelişimsel Süreci, Mehmet Dalkılıç, Editör, Gece Kitaplığı-Gece Akademi, Ankara, ss.255-276, 2020

Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Afet Farkındalıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma, Sadık Erol ER, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.131-151, 2020