Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

POSITIVE AND NEGATIVE SIDES OF LIGHTING STANDARDIZATION OF PUBLIC BUILDINGS IN TURKEY

12th International Conference on Standardization, Protypes and Quality - A Means of Balkan Countries Collaboration, Izmit, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.369-375 identifier

MODULAR COORDINATION PRINCIPLES AND EFFECT OF METHODS ON INTERIOR DESIGN

12th International Conference on Standardization, Protypes and Quality - A Means of Balkan Countries Collaboration, Izmit, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.361-367 identifier

AN ANALYSIS OF INDOOR DESIGN CRITERIA AS A RESULT OF STANDARDIZATION IN HOUSING PRODUCTION

12th International Conference on Standardization, Protypes and Quality - A Means of Balkan Countries Collaboration, Izmit, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.383-389 identifier

Sosyal Çevre ve Kent Mobilyası Kimliği İzmit Bekirdere Üçyol Meydanı Örneği

1. Uluslararası Kentsel Planlama, Mimarlık, Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2014, cilt.2, ss.1003-1012

Kent Meydanı Yapay Aydınlatması Kriterleri

1. Uluslarası Kentsel Planlama, Mimarlık, Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2014, cilt.1, ss.417-426

Kentsel Yaşam Kalitesi Bağlamında Meydanların Kullanıcı Odaklı Ele Alınışı ve Kocaeli Bekirdere Üçyol Meydanı

1. Uluslararası Kentsel Planlama, Mimarlık, Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2014, cilt.1, ss.539-553

Kitap & Kitap Bölümleri

Mimarlık ve İç Mimarlık uygulamalarında bilişim teknolojilerinin kullanımı ve geleceği

Kavramdan Biçime Yolculuk, Doç.Dr. Didem Erten Bilgiç,Doç.Dr. Ali Rıza Parsa,Dr.Öğr.Üyesi Özgü Özturan, Editör, Efe Akademi, Kocaeli, ss.1-232, 2020