Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kocaeli ve Çevresinin Deprem Aktivitesi

Mimarizm Dergisi, vol.1, no.1, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TERMAL İLÇESİ’NDE MEYDANA GELEN DEPREM AKTİVİTESİNİN SİSMİK TOMOGRAFİ, GRAVİTE VE MT YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ

5. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology ( 5ICEES ), Ankara, Turkey, 8 - 11 October 2019

Implementation of Earthquake Alarm System (Elarms) in Bursa and Yalova cities (BUYEEW), Northwest Turkey

IV. International Conference on Earthquake Early Warning, seul, South Korea, 4 - 06 September 2019, vol.1, pp.1-2

Özel Gereksinimli Bireylerin Deprem Sonrası Konumlarının ve Konutlarının Değerlendirilmesi İçin Model Çalışma

Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı, Eskişehir, Turkey, 12 - 13 February 2019

Doğalgaz Bölge Regülatörlerinin Deprem Sonrası Otomatik Kapatılma Sistemi

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Matlab Programı

4.Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11 - 13 October 2017

Bursa’nın Sismik Riskini Azaltmak için Doğalgaz Regülatörlerini Otomatik Kapatma Sistemi

TÜRKİYE’NİN AFET RİSK YÖNETİMİ 19. YUVARLAK MASA TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 24 March 2017

Attenuation Characteristics of the Armutlu Peninsula NW Turkey Using Coda Q

European Geosciences Union General Assembly 2016, Viyana, Austria, 17 - 22 April 2016

The Stability of H/V Spectral Ratios from Noise Measurements in Armutlu Peninsula (Turkey)

International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2016, vol.1726 Creative Commons License identifier identifier

10 June 2012 Offshore of Fethiye Dead Sea Earthquake and Aftershock Activity

5. International Earhquake Symposium, Kocaeli, Turkey, 10 - 12 June 2015

Earthquake Swarm in Armutlu Peninsula Eastern Marmara Region Turkey

European Geosciences Union General Assembly 2015, Viyana, Austria, 12 - 17 April 2015

earthquake swarm in armutlu peninsula eastern marmara region

European Geosciences UnionGeneral Assembly 2015, 12 - 17 April 2015

Armutlu Deprem Ağı (ARNET) ve Doğu Marmara’xxnın Güncel Depremselliği

1.Türkiye Deprem Mühendisliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 03 January 2011

Marmara Bölgesinde Çizgi Deprem Kaynaklar ve Üretecekleri En Büyük Depremler

Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 20 - 22 June 2007, vol.2, pp.564-567

Monitoring Microearthquake Activity and Fluid Interaction at the Western end of the 1999 Izmit Rupture: The Armutlu Experiment, Turkey

Science and Policy Interfaces for Disaster Education, University of Portsmouth, Comminications During Volcanic Emergencies, Porstmouth, Osaka, Japan, 14 June - 15 July 2007

Empirical Attenuation Relationship of PGA Based on 17 August 1999 Kocaeli and 12 November 1999 Duzce Earhtquakes Data

The 4th Congress of the Balkan Geophysical Society, 9-12 October 2005, Bucharest, Romania. Journal of the Balkan Geophysical Society, Bucuresti, Romania, 9 - 12 October 2005, vol.8, pp.389-392

Uzak Alan Cisim Dalgalarının Soğrulması

Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 March 2005, pp.200-207

İzmit ve Civarının Zemin Özelliklerinin Mikrotremor Ölçümleriyle Belirlenmesi

Kocaeli 2003 Deprem Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 12 - 14 March 2003, vol.1, pp.487-497

YUBAM (Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Sismik Ağı, rta,

Jeofizik Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kocaeli, Turkey, 13 May 2003 - 15 March 2005, pp.57