Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kocaeli ve Çevresinin Deprem Aktivitesi

Mimarizm Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TERMAL İLÇESİ’NDE MEYDANA GELEN DEPREM AKTİVİTESİNİN SİSMİK TOMOGRAFİ, GRAVİTE VE MT YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ

5. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology ( 5ICEES ), Ankara, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2019

Implementation of Earthquake Alarm System (Elarms) in Bursa and Yalova cities (BUYEEW), Northwest Turkey

IV. International Conference on Earthquake Early Warning, seul, Güney Kore, 4 - 06 Eylül 2019, cilt.1, ss.1-2

Özel Gereksinimli Bireylerin Deprem Sonrası Konumlarının ve Konutlarının Değerlendirilmesi İçin Model Çalışma

Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı, Eskişehir, Türkiye, 12 - 13 Şubat 2019

Doğalgaz Bölge Regülatörlerinin Deprem Sonrası Otomatik Kapatılma Sistemi

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Matlab Programı

4.Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11 - 13 Ekim 2017

Bursa’nın Sismik Riskini Azaltmak için Doğalgaz Regülatörlerini Otomatik Kapatma Sistemi

TÜRKİYE’NİN AFET RİSK YÖNETİMİ 19. YUVARLAK MASA TOPLANTISI, Ankara, Türkiye, 24 Mart 2017

Groundwater temperature transients on the Armutlu peninsula eastern marmara region

EGU 2016 general assembly, Viyana, Avusturya, 21 - 28 Nisan 2016, cilt.18

Attenuation Characteristics of the Armutlu Peninsula NW Turkey Using Coda Q

European Geosciences Union General Assembly 2016, Viyana, Avusturya, 17 - 22 Nisan 2016

The Stability of H/V Spectral Ratios from Noise Measurements in Armutlu Peninsula (Turkey)

International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), Antalya, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2016, cilt.1726 Creative Commons License identifier identifier

Seismological and Seismotectonical Interpretation of August 2014 Termal Earthquake Swarm

5. International Earthquake Symposium, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2015

10 June 2012 Offshore of Fethiye Dead Sea Earthquake and Aftershock Activity

5. International Earhquake Symposium, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2015

earthquake swarm in armutlu peninsula eastern marmara region

European Geosciences UnionGeneral Assembly 2015, 12 - 17 Nisan 2015

Earthquake Swarm in Armutlu Peninsula Eastern Marmara Region Turkey

European Geosciences Union General Assembly 2015, Viyana, Avusturya, 12 - 17 Nisan 2015

Armutlu Deprem Ağı (ARNET) ve Doğu Marmara’xxnın Güncel Depremselliği

1.Türkiye Deprem Mühendisliği Sempozyumu, Türkiye, 1 - 03 Ocak 2011

Marmara Bölgesinde Çizgi Deprem Kaynaklar ve Üretecekleri En Büyük Depremler

Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007, cilt.2, ss.564-567

Empirical Attenuation Relationship of PGA Based on 17 August 1999 Kocaeli and 12 November 1999 Duzce Earhtquakes Data

The 4th Congress of the Balkan Geophysical Society, 9-12 October 2005, Bucharest, Romania. Journal of the Balkan Geophysical Society, BUCHAREST, Romanya, 9 - 12 Ekim 2005, cilt.8, ss.389-392

Uzak Alan Cisim Dalgalarının Soğrulması

Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Mart 2005, ss.200-207