General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası Ilişkiler Bölümü, Siyasi Tarih
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Political Science, International Relations, Political/Diplamatic History

Metrics

Publication

71

Thesis Advisory

17
UN Sustainable Development Goals

Biography

Caner Sancaktar’ın ailesi 1968’de Yugoslavya’nın Karadağ-Sancak bölgesinden Türkiye’ye göç etti. 1978’de İstanbul’da doğan Caner Sancaktar, ilk, orta ve lise eğitimini sırasıyla Şehit Kamil Balkan İlkokulu (1984-1989), Oğuzhan Ortaokulu (1989-1992) ve Sağmalcılar Lisesi (1992-1995)’nde tamamladı. 2000’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 2004’te Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans ve 2009’da İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda Doktor derecelerini aldı. 2005-2009 yıllarında Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)’nde çalıştı. 2010’da Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 2014’te Uluslararası İlişkiler bilim dalında Doçent unvanını kazandı. Yazarın daha önce yayınlanmış The Serbo-Croat Relations in Yugoslavia (Lambert Academic Publishing, 2011), Özyönetim Düşüncesi (Ayrıntı Yayınları, 2015), Yugoslavya’da Sosyalist Özyönetim Deneyimi (Doruk Yayınları, 2017) ve Yugoslavya'da Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş (Doruk Yayınları, 2021) adlı dört kitabı vardır. Ayrıca çok sayıda yayınlanmış makalesi ve editörlük çalışması mevcuttur. Doç. Dr. Caner Sancaktar, halen Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Contact

Email
caner.sancaktar@kocaeli.edu.tr
Other Email
canersancaktar@hotmail.com
Web Page
https://avesis.kocaeli.edu.tr/caner.sancaktar
Office Phone
+90 262 303 1627
Address
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü, İzmit, Kocaeli-Türkiye