Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Avrupa Bütünleşmesinde Federalizm – Konfederalizm Rekabeti

Turan-Sam Dergisi, cilt.13, sa.50, ss.97-101, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Devletler Arası Bütünleşme: Boyutlar ve Koşullar

Turan-Sam Dergisi, cilt.13, sa.49, ss.136-139, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hırvat Baharı: Yugoslavya’ya Karşı Hırvat İsyanı

TURAN-SAM DERGİSİ, cilt.12, sa.48, ss.30-34, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1980 Sonrası Sırp Milliyetçiliği: Miloşeviç ve İrredentizm

TURAN-SAM DERGİSİ, cilt.12, sa.47, ss.16-20, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1945 Sonrası Sancak Sorunu: Sosyalist Yugoslavya, Sırbistan, Karadağ ve Boşnaklar

Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.28-39, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1878-1945 Döneminde Sancak Sorunu: Avusturya, Sırbistan, Karadağ ve Boşnaklar

Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.7-17, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sırp Milliyetçiliği: Merkeziyetçilik ve İrredentizm Siyaseti

Doğu Batı Dergisi: Balkanlar Özel Sayısı, sa.89, ss.127-146, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu Avrupa’da Devletçi Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş: Macaristan, Çekoslovakya ve Polonya

Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.4, ss.40-50, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balkanlar’da Osmanlı Mirasından Arınma Siyaseti

Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.17-27, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balkanlar’da Devletçi Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş: Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya

Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.56-64, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyalist Yugoslavya’nın Yıkılışında Hırvat Milliyetçiliğinin Rolü

Akademik İncelemeler Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.51-86, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Balkanlar’da Türk ve Müslüman Milletler: 19. Yüzyıldan Günümüze Milliyetçiliğe Karşı Varoluş Mücadelesi

Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.1-21, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kosova’da Uluslararası Himaye Yönetimi

Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.4, ss.63-71, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

POLITICAL AND ECONOMIC RECONSTRUCTION IN BOSNIA-HERZEGOVINA

BALKAN ARASTRMA ENSTITUSU DERGISI-JOURNAL OF BALKAN RESEARCH INSTITUTE-JBRI, cilt.7, ss.211-237, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Balkanlar’da Türk-İslam Varlığı: Milliyetçiliğe Karşı Varoluş Mücadelesi

Yeni Türkiye: İslam Dünyası Özel Sayısı, sa.96, ss.502-526, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlı Hakimiyeti Altında Boşnak Ulusunun Doğuşu

Akademik İncelemeler Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.23-44, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlı’dan Günümüze Sancak Bölgesi ve Boşnakları

Yeni Türkiye: Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı, sa.70, ss.5184-5207, 2015 (Hakemsiz Dergi)

NATO’nun Kosova Müdahalesi: Emperyalist Müdahaleye Bir Örnek

Demokrasi Platformu, sa.35, ss.29-48, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Türkiye de Çok Partili Rekabetçi Siyasetin Doğuşu Siyasal Değişimin İç ve Dış Dinamikleri

Bilge Strateji, cilt.4, sa.7, ss.31-64, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı İmparatorluğu nun Balkanlar daki Kültürel ve Demografik Mirası

Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.53-93, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Historical Construction and Development of Bosniak Nation

Alternatives:Turkish Journal of International Relations, cilt.11, sa.1, ss.1-17, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sancak Boşnakları: Bir Ulusun Varoluş Mücadelesi

Türkiye Günlüğü, sa.110, ss.93-118, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı'nın Balkanlar'daki İktisadi Mirası

Tarih Bilinci, sa.17, ss.78-86, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demokrat Parti Dönemi Türk Dış Politikası

Bilge Strateji, cilt.3, sa.5, ss.25-98, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balkanlar da Osmanlı Hakimiyeti ve Siyasal Mirası

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi (ESAM Dergisi), cilt.2, sa.2, ss.27-47, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Adam Smith in Ekonomi Politik Düşüncesinde Devletin İşlevleri ve Kamu Hizmetleri

Stratejik Öngörü, sa.13, ss.40-45, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleşme, Kapitalizm ve Büyük Ortadoğu Projesi

Stratejik Öngörü, sa.14, ss.145-152, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Modernleşme Siyaset ve Futbolun Doğuşu

Bilgi ve Bellek, sa.8, ss.158-175, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İnsan Hakları ve Demokrasi Teması Bağlamında Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri

Stratejik Öngörü, sa.12, ss.114-123, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği Bağlamında Bütünleşme ve Bütünleşme Teorileri

stratejik öngörü, sa.11, ss.60-74, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyalizmin Yıkılışı Sürecinde Türkiye’nin Balkan Ülkeleri İle İlişkileri

stratejik öngörü, sa.9, ss.51-69, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa’da Bir Kriz Bölgesi: ABD ve AB Arasında Bosna-Hersek

STRATEJİK ÖNGÖRÜ, sa.3, ss.68-83, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yugoslavya’nın Yıkılışında Sırp Milliyetçiliğinin Rolü

Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), Edirne, Türkiye, 29 - 30 Eylül 2018, ss.209-219

1980 Sonrası Kosova Krizi: Milliyetçiliğin Hakimiyet Mücadelesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK), İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017, cilt.1, ss.282-291

NATO’nun Kosova Müdahalesi

Uluslararası Güvenlik Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2013, ss.134-154

Ortadoğu’da Değişimin Dışsal Dinamikleri

Uluslararası Ortadoğu Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2011, ss.37-54

Rusya da Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş 1992 2000 Neoliberalizm Otoriterizm ve Çevreleşme

Uluslararası Kafkasya Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2012, ss.193-227

Balkanlar’da Aşırı Milliyetçilik: Bölgesel İşbirliğine Engel

Uluslararası Balkanlar Kongresi: 21’inci Yüzyılda Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Yaklaşımları ve Balkanların Güvenliği, Kocaeli, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2011, ss.372-390

Balkanlar’da İşbirliğine Bir Engel Olarak Aşırı Milliyetçilik

3. Uluslararası Balkan Kongresi: Balkanlar’da Bölgesel İşbirliğinde STK ve Düşünce Kuruluşlarının Rolü, Tekirdağ, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2010, ss.177-200

Balkanlar’da Ekonomik Dönüşümün Dışsal Etkeni: Kapitalizmde Kriz ve Yeniden Yapılanma

Balkanlar’da Ekonomik Dönüşümün Dışsal Etkeni: Kapitalizmde Kriz ve Yeniden Yapılanma, Tekirdağ, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2009, ss.121-153

1980 Sonrası Yugoslavya’da Sırp ve Hırvat Milliyetçiliği

Uluslararası Balkanlar Kongresi: Balkan Milletleri Arasında Etkileşim, Tekirdağ, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2008, ss.89-121

Kitap & Kitap Bölümleri

Sosyalizm Sonrası Bulgaristan ve Romanya’da Ekonomi-Politik Değişim

Karadeniz Jeopolitiği, Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Volkan Tatar, Burak Şakir Şeker, Editör, Beta, İstanbul, ss.1129-1143, 2018

NATO’nun Kosova Müdahalesi: Emperyalist Müdahaleye Bir Örnek

Uluslararası Güvenlik Yeni Politikalar Stratejiler ve Yaklaşımlar, Çomak Hasret, Sancaktar Caner, Demir Sertif, Editör, Beta, İstanbul, ss.445-459, 2016

”Arap Baharı”nın Dış Faktörleri

Uluslararası Politikada Suriye Krizi, Çomak Hasret, Sancaktar Caner, Yıldırım Zafer, Editör, Beta, İstanbul, ss.119-135, 2016

Özyönetim Düşüncesi

Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2015

SSCB Sonrası Ukrayna: Kapitalizme Geçiş ve Milliyetçi Parçalanma

Uluslararası Politikada Ukrayna Krizi, Çomak Hasret, Sancaktar Caner, Yıldırım Zafer, Editör, Beta, İstanbul, ss.525-559, 2014

Bütünleşme ve Bütünleşme Teorileri

Uluslararası İlişkilerde Teorik Tartışmalar, Hasret Çomak, Sancaktar Caner, Editör, Beta, İstanbul, ss.113-157, 2013