Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - Continues Associate Professor

  Kocaeli University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

Managerial Experience

 • 2023 - Continues Deputy Head of Department

  Kocaeli University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 2018 - Continues Farabi Komisyonu Üyesi ve Başkanı

  Kocaeli University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

 • 2011 - Continues Head of Department

  Kocaeli University, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Non Academic Experience

 • 2005 - 2010 Araştırmacı-Yazar

  Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi

Courses

 • Undergraduate Siyaset Bilimine Giriş (2. Öğretim)

 • Undergraduate Uluslararası İlişkiler Teorileri (2. Öğretim)

 • Doctorate Küresel Ekonomik Sorunlar

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Uluslararası İlişkiler Teorileri (1. Öğretim)

 • Doctorate Doktora Tezi Dersi

 • Postgraduate Doğu Avrupa'da Kriz Bölgeleri

 • Undergraduate Siyaset Bilimine Giriş (1. Öğretim)

 • Doctorate Dünya Siyasetinde Güncel Sorunlar

 • Doctorate Doktora Yeterlilik

 • Undergraduate Doğu Avrupa Politikası (2. Öğretim)

 • Undergraduate Siyasi Tarih I (2. Öğretim)

 • Undergraduate Balkan Politikaları (1. Öğretim)

 • Undergraduate Balkan Politikaları ÜSD (2. Öğretim)

 • Postgraduate Doğu Avrupa'da Siyaset ve Toplum

 • Doctorate Balkan Politikası

 • Postgraduate Yüksek Lisans Tez Dersi

 • Undergraduate Siyaset Bilimi ÜSD (1. Öğretim)

 • Undergraduate Great Powers in World Politics (2. Öğretim)

 • Undergraduate Doğu Avrupa Politikası (1. Öğretim)

 • Undergraduate Balkan Politikaları ÜSD (1. Öğretim)

 • Undergraduate Siyasi Tarih I (1. Öğretim)

 • Undergraduate Great Powers in World Politics (1. Öğretim)

 • Undergraduate Balkan Politikaları (2. Öğretim)

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi

 • Doctorate Seminer II

 • Postgraduate Seminer II

 • Postgraduate Seminer I

 • Doctorate Seminer I

 • Undergraduate Siyaset Bilimi ÜSD (2. Öğretim)

 • Undergraduate Uluslararası İlişkiler ÜSD (2. Öğretim)

 • Undergraduate Uluslararası Ekonomi-Politik ÜSD (2. Öğretim)

 • Doctorate Tez Önerisi

 • Undergraduate Uluslararası Ekonomi-Politik ÜSD (1. Öğretim)

 • Postgraduate Yüksek Lisans Tez Dersi

 • Undergraduate Uluslararası İlişkiler ÜSD (1. Öğretim)

 • Undergraduate Uluslararası Ekonomi Politik (2. Öğretim)

 • Undergraduate Uluslararası Ekonomi Politik (1. Öğretim)

 • Doctorate Dünya Güç Merkezleri ve Stratejileri

 • Postgraduate Yüksek Lisans Tez Dersi

 • Postgraduate AB Siyasi Tarihi

 • Postgraduate Avrupa'da Modernleşme

 • Doctorate Teze Hazırlık Dersi

 • Doctorate Türkiye'de Siyasal Yaşamın Sorunları

 • Postgraduate AB - Türkiye İlişkileri

 • Postgraduate Türk Düşünce Tarihi

 • Postgraduate Türk Siyasal Hayatı

 • Postgraduate Küreselleşmenin Politika Sorunları

 • Postgraduate Yüksek Lisans Tez Dersi

 • Undergraduate International Organizations (Erasmus Programı)

 • Undergraduate Türk Siyasal Hayatı ÜSD (2. Öğretim)

 • Undergraduate Uluslararası İlişkilerde Sistem Dönüşümü (1. Öğretim)

 • Undergraduate Çatışma Analizi ve Çözümleri (1. Öğretim)

 • Undergraduate Çatışma Analizi ve Çözümleri (2. Öğretim)

 • Undergraduate Uluslararası İlişkilerde Sistem Dönüşümü (2. Öğretim)

 • Undergraduate Türk Siyasal Hayatı ÜSD (1. Öğretim)

 • Undergraduate Uluslararası Politika (1. Öğretim)

 • Undergraduate Uluslararası Politika (2. Öğretim)

 • Undergraduate Türk Siyasal Hayatı (1. Öğretim)

 • Undergraduate Current Issues in International Relations (Erasmus Programı)

 • Undergraduate Türk Siyasal Hayatı (2. Öğretim)

 • Postgraduate Yüksek Lisans Tez Dersi

 • Postgraduate Avrupa Modernleşmesi

 • Undergraduate Siyasal Düşünceler Tarihi (2. Öğretim)

 • Undergraduate Siyasal Düşünceler Tarihi (1. Öğretim)

 • Undergraduate Uluslararası İlişkiler (1. Öğretim)

 • Undergraduate Uluslararası İlişkilere Giriş (2. Öğretim)

 • Undergraduate Uluslararası İlişkilere Giriş (1. Öğretim)

Advising Theses