Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Balkanlar’ın Türkiye İçin Önemi

Turan-Sam Dergisi , vol.14, no.56, pp.95-98, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Devletler Arası Bütünleşme: Boyutlar ve Koşullar

Turan-Sam Dergisi , vol.13, no.49, pp.136-139, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yugoslavya’nın Yıkılışında Sırp Milliyetçiliğinin Rolü

Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), Edirne, Turkey, 29 - 30 September 2018, pp.209-219

1980 Sonrası Kosova Krizi: Milliyetçiliğin Hakimiyet Mücadelesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK), İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017, vol.1, pp.282-291

NATO’nun Kosova Müdahalesi

Uluslararası Güvenlik Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 October 2013, pp.134-154

Ortadoğu’da Değişimin Dışsal Dinamikleri

Uluslararası Ortadoğu Kongresi, Kocaeli, Turkey, 1 - 02 November 2011, pp.37-54

Rusya da Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş 1992 2000 Neoliberalizm Otoriterizm ve Çevreleşme

Uluslararası Kafkasya Kongresi, Kocaeli, Turkey, 26 - 27 April 2012, pp.193-227

Balkanlar’da Aşırı Milliyetçilik: Bölgesel İşbirliğine Engel

Uluslararası Balkanlar Kongresi: 21’inci Yüzyılda Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Yaklaşımları ve Balkanların Güvenliği, Kocaeli, Turkey, 28 - 29 April 2011, pp.372-390 Sustainable Development

Balkanlar’da İşbirliğine Bir Engel Olarak Aşırı Milliyetçilik

3. Uluslararası Balkan Kongresi: Balkanlar’da Bölgesel İşbirliğinde STK ve Düşünce Kuruluşlarının Rolü, Tekirdağ, Turkey, 28 April - 01 May 2010, pp.177-200 Sustainable Development

Balkanlar’da Ekonomik Dönüşümün Dışsal Etkeni: Kapitalizmde Kriz ve Yeniden Yapılanma

Balkanlar’da Ekonomik Dönüşümün Dışsal Etkeni: Kapitalizmde Kriz ve Yeniden Yapılanma, Tekirdağ, Turkey, 24 - 26 April 2009, pp.121-153

1980 Sonrası Yugoslavya’da Sırp ve Hırvat Milliyetçiliği

Uluslararası Balkanlar Kongresi: Balkan Milletleri Arasında Etkileşim, Tekirdağ, Turkey, 24 - 26 April 2008, pp.89-121

Books & Book Chapters

Sosyalizm Sonrası Bulgaristan ve Romanya’da Ekonomi-Politik Değişim

in: Karadeniz Jeopolitiği, Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Volkan Tatar, Burak Şakir Şeker, Editor, Beta, İstanbul, pp.1129-1143, 2018

NATO’nun Kosova Müdahalesi: Emperyalist Müdahaleye Bir Örnek

in: Uluslararası Güvenlik Yeni Politikalar Stratejiler ve Yaklaşımlar, Çomak Hasret,Sancaktar Caner,Demir Sertif, Editor, Beta, İstanbul, pp.445-459, 2016

”Arap Baharı”nın Dış Faktörleri

in: Uluslararası Politikada Suriye Krizi, Çomak Hasret,Sancaktar Caner,Yıldırım Zafer, Editor, Beta, İstanbul, pp.119-135, 2016

Özyönetim Düşüncesi

Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2015

Ortadoğu’da Değişimin Dışsal Faktörleri

in: Ortadoğu Analizi: İki Kutuplu Sistem Sonrası Ortadoğu ve Arap Baharı, Hasret Çomak ve Caner Sancaktar, Editor, Beta, İstanbul, pp.529-553, 2014

SSCB Sonrası Ukrayna: Kapitalizme Geçiş ve Milliyetçi Parçalanma

in: Uluslararası Politikada Ukrayna Krizi, Çomak Hasret, Sancaktar Caner, Yıldırım Zafer, Editor, Beta, İstanbul, pp.525-559, 2014

Türkiye’nin Balkanlar Politikası: 1990 Sonrası Balkan Açılımı

in: Türk Dış Politikasında Yeni Yönelimler: İki Kutuplu Sistem Sonrası Türk Dış Politikası, Hasret Çomak,Caner Sancaktar, Editor, Beta , İstanbul, pp.619-688, 2013

Bütünleşme ve Bütünleşme Teorileri

in: Uluslararası İlişkilerde Teorik Tartışmalar, Hasret Çomak, Sancaktar Caner, Editor, Beta, İstanbul, pp.113-157, 2013

Balkanlar’da Aşırı Milliyetçilik: Bölgesel İşbirliğine Engel

in: Türkiye-Sırbistan İlişkileri, Yeliz Okay ve Tuncay Babalı, Editor, Doğu Kitabevi, İstanbul, pp.121-141, 2012

Sovyetler Birliği’nin Yıkılışı: Politik Değişim, Kapitalizme Geçiş ve Parçalanma

in: Dünya Jeopolitiğinde Türkiye, Hasret Çomak, Editor, Hiperlink Yayınları, İstanbul, pp.523-570, 2011

Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Balkanlar Açılımı

in: 21. Yüzyılda Çağdaş Türk Dış Politikası ve Diplomasisi, Hasret Çomak, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.329-350, 2010

Metrics

Publication

70

Thesis Advisory

17
UN Sustainable Development Goals