General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Siyaset Ve Sosyal Bilimler

Metrics

Publication

63

Citation (Scopus)

53

H-Index (Scopus)

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Biography

1972 doğumlu olan Sunay; sırasıyla Gemlik Namık Kemal İlkokulu, Gemlik Şükrü Şenol Ortaokulu ve Bursa Demirtaşpaşa Teknik Lisesinden mezun olarak ilk ve orta öğrenimini tamamlamış; 1989 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1995'te mezun olmuştur. Kocaeli Üniversitesi SBE Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD'nda hazırladığı yüksek lisans tezi "Türkiye'de Kentleşme ve Değişen Siyasal Kültür 1950-1960"; Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde hazırladığı doktora tezi ise "12 Eylül Dönemi Türk Siyasetinde Sivil-Asker İlişkileri 1980-1987" başlığını taşıyor. 13 Ocak 2001 tarihinde başladığı akademik kariyeri, sırasıyla; Kocaeli, Ağrı İbrahim Çeçen, Yalova ve yine Kocaeli Üniversitelerinde sürdü. 18 Eylül 2019 tarihi itibarıyla "Siyasal Hayat ve Kurumlar" alanında doçent unvanı alan yazarın, bu alanda sunup kaleme aldığı bildirileriyle, yayınladığı kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

Contact

Email
cengiz.sunay@kocaeli.edu.tr
Web Page
https://avesis.kocaeli.edu.tr/cengiz.sunay
Office Phone
+90 262 303 1757 Extension: 1757
Fax Phone
+90 262 303 1753
Office
https://avesis.kocaeli.edu.tr/cengiz.sunay/yayinlar?themeId=2
Address
cengiz.sunay@kocaeli.edu.tr