Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Siyasal Hayatında Danışma Meclisi

İnsan ve İnsan Dergisi, cilt.6, ss.79-97, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

On the May 27 1960 Coup and Its Causes

Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.243-261, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prelude to a Coup: The Press and the May 27 1960

Current Research in Social Sciences, cilt.3, ss.143-153, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

27 Mayıs’tan 12 Mart’a Süleyman Demirel

Dicle Üniv. İİBF Dergisi, cilt.7, ss.23-36, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’nin Askeri Darbeler Tarihinde 15 Temmuz

Gençlik Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.111-139, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet Tarihi Üzerine Kısa Bir Dönemlendirme Denemesi

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi, ss.64-98, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İç Politikada Kıbrıs 1959 1975

Türkiye Günlüğü, ss.37-50, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

27 Mayıs ve İşadamları

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi, ss.46-51, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

12 Eylül Rejiminin İnsan Hakları Karnesi

Türkiye Günlüğü, ss.5-19, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kemalist Tek Parti Yönetiminin Kuruluş Safhaları 1923 1930

Demokrasi Platformu, ss.51-74, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İttihattan İhtilafa Milli Mücadelenin Kritik Evreleri ve Mustafa Kemal Paşa 1919 1923

Demokrasi Platformu, ss.25-50, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

27 Mayıs Darbesi ve 1961 Anayasası Üzerine Bir Hülâsa

Türkiye Günlüğü, ss.42-51, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortadoğu nun Kanayan Yarası Filistin Meselesi Üzerine Bir Hülâsa

Tarih Bilinci, ss.153-160, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

27 Mayıs ve Küfür Edebiyatı

Türkiye Günlüğü, ss.42-68, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

27 Mayıs Ne İdi

Türkiye Günlüğü, ss.5-16, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhsin Batur un Anılarında 27 Mayıs 12 Mart ve Sonrası

Düşünen Siyaset, ss.31-54, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Siyasetinde 27 Mayıs Darbesi ve Sonrası

Demokrasi Platformu, ss.23-64, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu Evresinde Yusuf Akçura ve Üç Tarz ı Siyaset

Düşünen Siyaset, ss.31-54, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırım Savaşının Osmanlı Maliyesi ve Belediyeciliğine Etkisi

İktisat Dergisi, ss.102-103, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Düşünce Dünyasında Cemil Meriç ve Eserleri

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, ss.529-574, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orhan Erkanlı nın Anıları Ekseninde 27 Mayıs ve Sonrası

Türkiye Günlüğü, ss.84-96, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tek Partili Yılların Ekonomi Politiği

Türkiye Günlüğü, ss.103-118, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Siyasi Hayatının Bunalım Evreleri ve Ordu

Türkiye Günlüğü, ss.103-139, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kemalist Bir Başyapıt Falih Rıfkı Atay ın Çankaya sı Üzerine

Türkiye Günlüğü, ss.87-94, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyetten Devralınan Siyasal Miras Üzerine

Yerel Siyaset, ss.28-31, 2006 (Hakemsiz Dergi)

1980 Sonrası Türkiye sinde Siyasal İslami Bilinçlenmede Tercümenin Rolü Şeriati Kutub Mevdudi

Türkiye Günlüğü, ss.82-97, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Siyasal Kültür ve Sivil Toplum

Yerel Siyaset, ss.30-32, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Yönetişim Vesayetin Panzehiri mi

Yerel Siyaset, ss.42-44, 2006 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Niçin Yerel Yönetimler Reformu Tarihsel Bir Arkaplan

Yerel Siyaset, ss.58-61, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Tarık Güryay ın Anıları Ekseninde Yassıada Duruşmaları

Düşünen Siyaset, ss.285-299, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seçim Sistemlerimiz Toplumsal İkiyüzlülüğümüz

Yerel Siyaset, ss.89-90, 2006 (Hakemsiz Dergi)

1950 li Yıllarda Göç ve Toplumsal Değişme Olgusunun Türk Siyasal Hayatına Etkileri

Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.66-107, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mübeccel Kıray ın Eserlerinde Kent ve Toplumsal Değişme

Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.43-61, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İngiliz Siyasi Tarihi Ekseninde Modern Siyasal Partilerin Doğuşu

Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.1-32, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Belediyeciliğin Doğuşu Sürecinde Osmanlı Mirası

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.113-133, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilim Felsefesi ve Siyaset Bilimi

Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.1-27, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MAHALLİ BASINA GÖRE AĞRIDA 1957 SEÇİMLERİNİN YANSIMALARI

IV. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI VE NUHUN GEMİSİ SEMPOZYUMU, Ağrı, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2017, cilt.2, ss.513-520

27 Mayıs’tan 13 Kasım’a Milli Birlik Komitesi

Second Mediterranean International Social Sciences Congress(MECAS II, 2017), Ohrid, Makedonya, 10 - 13 Ekim 2017, cilt.1, ss.155-167

27 Mayıs’xxtan 15 Temmuz’xxa Askeri Darbelerde Üniversitelerin Rolü

ULUSLARARASI 15 TEMMUZ ve DARBELER SEMPOZYUMU, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.246-247

Şehir Hayatı ve Şehir Kültürü

13th INTERNATIONAL CONFERENCE on KNOWLEDGE, ECONOMY MANAGEMENT PROCEEDINGS13. ULUSLARARASIBİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER, Baku, Azerbaycan, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.315-321

Türkiye de Yerel Siyasetin Tarihi Gelişimi

Kent Araştırmaları Merkezi, İstanbul, Türkiye, 08 Aralık 2007, ss.37-67

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye’xxde Askeri Darbeler ve Darbe Teşebbüsleri

Osmanlı’xxdan Günümüze Türkiye’xxnin Siyasal Hayatı, Adem Çaylak ve Seyit Ali Avcu, Editör, Savaş Yayınevi, Ankara, ss.783-849, 2019

Askeri Darbelerde Din Faktörü

Tarihsel Süreçte Türkiye’xxde Din ve Siyaset, Çelik, Adem ve Çiçek, Atıl Cem, Editör, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, ss.199-261, 2019

Sinema Çocuğu

Türk Sineması [Toplumu Şekillendirmenin, Toplum Tarafından Şekillendirilmenin Sosyolojisi], Kayalı, Kurtuluş, Editör, Bibliyotek, Ankara, ss.52-4, 2017

Demokrat Parti

İttihat ve Terakki’xxden Günümüze Siyasal Partiler, Turgay Uzun, Editör, Orion Kitabevi, Ankara, ss.163-204, 2010

Yeni Sömürgecilik Dalgası ABD ve Ortadoğu

Okutan Yayıncılık, İstanbul, 2008

Son Karar Misak ı Milli

Doğan Kitap, İstanbul, 2007