Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prioritization of renewable energy alternatives by using an integrated fuzzy MCDM model: A real case application for Turkey

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.80, ss.840-853, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A SAFETY STOCK MODEL BASED ON ORDER CHANGE-TO-DELIVERY RESPONSE TIME: A CASE STUDY FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.37, sa.3, ss.841-853, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Simulation Based Approach for Efficient Yard Planning in a Container Port

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.1157-1164, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Fuzzy Logic Based Green Performance Evaluation Model for Automotive Industry

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, ss.39-44, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bir Çağrı Merkezindeki Bekleme Sürelerinin Kuyruk Modelleri ile İyileştirilmesi

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.55-68, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Project Management Model for Assessment of a Construction Project

International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering, cilt.4, ss.32-36, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Kimya Firmasında Hammadde Deposunun Etkin Yerleşimi için Bir Model Önerisi

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.9, ss.55-76, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metot Zaman Ölçümü MZÖ yöntemi ile üretim süresinin iyileştirilmesi beyaz eşya yan sanayisinde bir uygulama

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.417-424, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ZİHİNSEL İŞ YÜKÜNÜN NASA-TLX YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2019, 1 - 03 Kasım 2019, ss.992-999

BİR OTOMOTİV YAN SANAYİ FİRMASINDA TAŞIMA MALİYETLERİNİ AZALTARAK TESİS YERLEŞİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2019, Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.969-976

Evaluation of Defense Strategies by Using a MCDM Methodology Based on Neutrosophic Sets: A Case Study for Turkey

INFUS 2019: Intelligent and Fuzzy Techniques in Big Data Analytics and Decision Making, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Temmuz 2019 identifier

A Fuzzy Based MCDM Methodology for Risk Evaluation of Cyber Security Technologies

INFUS 2019: Intelligent and Fuzzy Techniques in Big Data Analytics and Decision Making, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Temmuz 2019 identifier

BİR LASTİK ÜRETİM FİRMASINDA ÇALIŞMA DURUŞLARININ REBA YÖNTEMİ İLE ERGONOMİK ANALİZİ

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal BilimlerKongresi (BAHAR 2019), Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, cilt.2, ss.2125-2133

Bir Montaj Hattında İstasyon Sayısını Azaltarak Operatörlerin İş Yükünün Dengelenmesi

3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS 2018), ÜSKÜP, Makedonya, 17 - 21 Temmuz 2018, ss.148-154

Determination of Outliers for Effective Forecasting of Production Amounts: A Case Study for Automotive Industry

3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS 2018), ÜSKÜP, Makedonya, 17 - 21 Temmuz 2018, ss.196-200

Statistical Assessment of Air Pollutant Concentration In Alikahya Region of Kocaeli Province

4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, 28 - 30 Nisan 2018

A Lean Production Study In An Automotive Company

4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, 28 - 30 Nisan 2018

An Optimization Model for Production Planning in an International Chemical Company

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING TECHNOLOGY AND INNOVATION (ICETI 2018), 7 - 11 Mart 2018, ss.145-149

Ergonomik Risk Analizi Yardımıyla Montaj Hattı Dengeleme

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, 8 - 09 Kasım 2017

Investigation of a Construction Project Using a Project Planning Technique

4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, 4 - 08 Ekim 2017

Green Performance Evaluation of Manufacturers Using Fuzzy MCDM Techniques: A Case Study for Automotive Industry

4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, 4 - 08 Ekim 2017

Endüstriyel Üretim Yapılan Bir Firmada Montaj Hattı Dengeleme Çalışması

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 12 - 13 Mayıs 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

A Fuzzy Based Risk Evaluation Model for Industry 4.0 Transition Process

Industrial Engineering in the Big Data Era Lecture Notes in Management and Industrial Engineering, Fethi Çalışır, Emre Çevikcan,Hatice Camgöz Akdağ, Editör, Springer, ss.201-205, 2019

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Endüstri 4.0 Uygulamaları

Mühendislikte Yapay Zeka ve Uygulamaları 2, GÜLSEÇEN SEVİNÇ, FIĞLALI ALPASLAN, TORKUL ORHAN, SELVİ İHSAN HAKAN, ÇAĞIL GÜLTEKİN, UÇAR MUHAMMED KÜRŞAD, Editör, Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi Yayınevi, Sakarya, ss.125-138, 2018