Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Optimal energy production from wind and hydroelectric power plants

Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, vol.41, pp.2219-2232, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Sürekli Uzayda Tesis Yeri Seçimi İçin Matematiksel Model: p-Medyan Problemi

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.28, pp.386-390, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Analysis of The Risks of Renewable Energy Resources by Using Fuzzy FMEA Technique

Dumlupınar University Journal Of Social Sciences, pp.227-242, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Üretim Sistemi Tasarımında Konveyörlü Taşıma Alternatiflerinin Simülasyon Yöntemiyle Değerlendirilmesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.2, no.8, pp.49-73, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İSG YÖNETİM SİSTEMLERİNİN FAKTÖR ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: MARMARA BÖLGESİ ÇALIŞMASI

II.ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK FEN BİLİMLERİ ve MİMARLIK SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Turkey, 05 March 2020, vol.1, pp.58-65

ÇOK AMAÇLI LİNEER KESİRLİ TAŞIMA PROBLEMİNİN TAYLOR SERİSİ YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ

II. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK, FEN BİLİMLERİ VE MİMARLIK SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Turkey, 05 March 2020, vol.1, pp.72-75

EVALUATION OF CORPORATE REPUTATION PERFORMANCE OF ENTERPRISES

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENGINEERING NATURAL SCIENCES AND ARCHITECTURE, 2 - 04 May 2019

MILKRUN ROUTING OPTIMIZATION in AUTOMATION in AUTOMOTIVE SUB-SUPPLIER WITH GENETIC ALGORITHM

INTERNATIONAL CONFERENCE on EMERGING TRENDS in ENGINEERING and TECHNOLOGY, 27 - 28 March 2019

Parameter Tuning of Artificial Bee Colony Algorithm for Traveling Salesman Problem

INTERNATIONAL CONFERENCE on EMERGING TRENDS in ENGINEERING and TECHNOLOGY, 27 - 28 March 2019

COMPARISON OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES with ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD

INTERNATIONAL CONFERENCE on EMERGING TRENDS in ENGINEERING and TECHNOLOGY, 27 - 28 March 2019 Sustainable Development

Kablo Üretimi Yapan Bir İşletmede Bulanık Hata Türleri ve Etkileri Analizi Yöntemi ile Süreç Geliştirme Çalışmaları

IMASCONGRESS INTERNATIONAL MARMARA SCIENCE AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Turkey, 23 - 25 November 2018

Kirsal Bir Yerleşim Bölgesinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarindan Optimal Enerji Üretimi

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.327-329 Sustainable Development

Rüzgar ve Hidroelektrik Enerji Santralleri’nden Kirsal Bir Yerleşim Bölgesinde Optimal Enerji Üretimi

3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.29-30

Tekli Dakikalarda Kalıp Değişimi ile Hata Türü ve Etkileri Analizi Yöntemlerinin Bir Su Dolum Tesisinde Uygulanması

XI. ENDÜSTRİ VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017, pp.29-40

Personal Selection and Applying to CIMTAS with Fuzzy Analytical Hierarchy Process and Fuzzy TOPSIS Method

XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, 7 - 12 May 2015, vol.4, pp.602-604

Evaluation of The Renewable Energy Sources by Using AHP and Promethee Multi Criteria Decision Making Methods

16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (EYİ2015), 7 - 12 May 2015 Sustainable Development

Çok Amaçlı Stok Kesme Problemlerinin Eniyilenmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 34. Ulusal Kongresi, Turkey, 25 - 27 June 2014, pp.20

Yalın Üretim Sisteminde Malzeme Taşıma ve Depolama Sistemlerinin Benzetim Yöntemiyle Optimizasyonu

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 34. Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 27 June 2014, pp.67

Performance Assesment of Multi Objective Optimization Methods

8th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, Antalya, Turkey, 27 - 28 September 2012, pp.629-639

Yavaş Devreden Stok Elemanları İçin Envanter Modelleri Uygulaması

V. Ulusal Üretim Arastırmaları Sempozyumu, Turkey, 25 - 27 November 2005, pp.329-333

Yavaş Devreden Stok Elemanları Için Envanter Modelleri Uygulaması

V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 November 2005, pp.329-333

Planlı Bakım Uygulamasına Geçişte İstatistiksel Bir Uygulama

IV. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, Turkey, 12 - 13 December 2003, pp.391-403

Üretim Sistemi Simülasyonu ve Lastik Sektöründe Uygulanması

Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi, Turkey, 15 - 18 June 2004, vol.1, pp.217-219

Otomotiv Yan Sanayii nde Yerleşim Düzenine Sistematik Yaklaşım

YA/EM'02 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXIII. Ulusal Kongresi, Turkey, 3 - 05 July 2002, pp.27

Çağdaş Yerleşimlerde Endüstri Mühendisleri

III. Ulusal Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, Turkey, 19 - 20 October 2001, pp.141-153

Kocaeli de Yeni Yerleşim Birimleri Seçiminin Çok Ölçütlü Olarak Değerlendirilmesi

XXII. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Turkey, 4 - 06 July 2001, pp.73