Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Optimal energy production from wind and hydroelectric power plants

Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, cilt.41, ss.2219-2232, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Decision analysis application intended for selection of a power plant running on renewable energy sources

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.70, ss.1011-1021, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of the multiobjective ant colony algorithm performances on biobjective quadratic assignment problems

APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, cilt.37, ss.7822-7838, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Analysis of The Risks of Renewable Energy Resources by Using Fuzzy FMEA Technique

Dumlupınar University Journal Of Social Sciences, ss.227-242, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üretim Sistemi Tasarımında Konveyörlü Taşıma Alternatiflerinin Simülasyon Yöntemiyle Değerlendirilmesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.49-73, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EVALUATION OF CORPORATE REPUTATION PERFORMANCE OF ENTERPRISES

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENGINEERING NATURAL SCIENCES AND ARCHITECTURE, 2 - 04 Mayıs 2019

Parameter Tuning of Artificial Bee Colony Algorithm for Traveling Salesman Problem

INTERNATIONAL CONFERENCE on EMERGING TRENDS in ENGINEERING and TECHNOLOGY, 27 - 28 Mart 2019

COMPARISON OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES with ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD

INTERNATIONAL CONFERENCE on EMERGING TRENDS in ENGINEERING and TECHNOLOGY, 27 - 28 Mart 2019

MILKRUN ROUTING OPTIMIZATION in AUTOMATION in AUTOMOTIVE SUB-SUPPLIER WITH GENETIC ALGORITHM

INTERNATIONAL CONFERENCE on EMERGING TRENDS in ENGINEERING and TECHNOLOGY, 27 - 28 Mart 2019

Kablo Üretimi Yapan Bir İşletmede Bulanık Hata Türleri ve Etkileri Analizi Yöntemi ile Süreç Geliştirme Çalışmaları

IMASCONGRESS INTERNATIONAL MARMARA SCIENCE AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018

Kirsal Bir Yerleşim Bölgesinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarindan Optimal Enerji Üretimi

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, Kocaeli, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.327-329

Rüzgar ve Hidroelektrik Enerji Santralleri’nden Kirsal Bir Yerleşim Bölgesinde Optimal Enerji Üretimi

3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, Kocaeli, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.29-30

Tekli Dakikalarda Kalıp Değişimi ile Hata Türü ve Etkileri Analizi Yöntemlerinin Bir Su Dolum Tesisinde Uygulanması

XI. ENDÜSTRİ VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017, ss.29-40

Personal Selection and Applying to CIMTAS with Fuzzy Analytical Hierarchy Process and Fuzzy TOPSIS Method

XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, 7 - 12 Mayıs 2015, cilt.4, ss.602-604

Evaluation of The Renewable Energy Sources by Using AHP and Promethee Multi Criteria Decision Making Methods

16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (EYİ2015), 7 - 12 Mayıs 2015

Yalın Üretim Sisteminde Malzeme Taşıma ve Depolama Sistemlerinin Benzetim Yöntemiyle Optimizasyonu

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 34. Ulusal Kongresi, Bursa, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2014, ss.67

Çok Amaçlı Stok Kesme Problemlerinin Eniyilenmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 34. Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2014, ss.20

Performance Assesment of Multi Objective Optimization Methods

8th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, Antalya, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2012, ss.629-639

Yavaş Devreden Stok Elemanları İçin Envanter Modelleri Uygulaması

V. Ulusal Üretim Arastırmaları Sempozyumu, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2005, ss.329-333

Yavaş Devreden Stok Elemanları Için Envanter Modelleri Uygulaması

V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2005, ss.329-333

Planlı Bakım Uygulamasına Geçişte İstatistiksel Bir Uygulama

IV. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2003, ss.391-403

Üretim Sistemi Simülasyonu ve Lastik Sektöründe Uygulanması

Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi, Türkiye, 15 - 18 Haziran 2004, cilt.1, ss.217-219

Otomotiv Yan Sanayii nde Yerleşim Düzenine Sistematik Yaklaşım

YA/EM'02 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXIII. Ulusal Kongresi, Türkiye, 3 - 05 Temmuz 2002, ss.27

Çağdaş Yerleşimlerde Endüstri Mühendisleri

III. Ulusal Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2001, ss.141-153

Kocaeli de Yeni Yerleşim Birimleri Seçiminin Çok Ölçütlü Olarak Değerlendirilmesi

XXII. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Türkiye, 4 - 06 Temmuz 2001, ss.73