Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Klâsik Türk Şiirinde Dem Tutmak Tabiri Üzerine

III. Milletlerarası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Anısına), Şanlıurfa, Turkey, 5 - 06 May 2014

Bir Uzmanlık Alanı Olarak Metin Tamiri Meselesi

Metin Tespitinden Metinsel Eleştiriye Uluslar arası Sempozyumu (Prof. Dr. Günay Kut Onuruna, İstanbul, Turkey, 1 - 02 November 2013

Kültürümüzde Kılıç

2. Uluslar arası Eskrim ve Bilim Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 20 - 21 January 2012

Klâsik Türk Şiirinde Kılıç Duası

Uluslar arası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına), Ordu, Turkey, 10 May - 12 January 2012

Necâtî Beg’in Şiirlerinde Hıristiyanlık Unsurları

1. Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 15 - 17 April 2009, pp.77-87

Erkeğin Penceresinden Kadının Sisli Dünyasına Bakış Meddah Hikayelerinde Kadın

Halk Kültüründe Tiyatro Uluslar arası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 December 2008

Books & Book Chapters

Taşlıcalı Yahyâ Şâh u Gedâ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2023

ŞÂHA ŞAH ÇEKEN ŞAİR: YAHYÂ'NIN ŞÂH U GEDÂ ANLATISINDAKİ OYUNU

in: PROF. DR. MUSTAFA DEMİREL ARMAĞANI, Prof. Dr. Üzeyir ASLAN-Prof. Dr. Hakan TAŞ, Editor, Paradigma Akademi, İstanbul, pp.560-572, 2023

Mevlânâ'nın Mesnevîsi'nde Melamilik, Kalenderilik ve Rindlik

in: MELAMET KİTABI, HARMANCI, M. Esat, Editor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, pp.93-115, 2023

Aşk Toprağında Su'ya Hasretlik: Fuzûlî'nin Su Kasîdesi'nin Bir Beyti Üzerine

in: SU KASÎDESİ (Şerh-Tahlil), Abdülkadir Dağlar-Erhan Çapraz-Ertuğrul Karakuş, Editor, Dün Bugün Yarın Yayınları, İstanbul, pp.69-77, 2023

Şâh'a Şah Çeken Şair: Yahyâ'nın Şâh u Gedâ Anlatısındaki Oyunu

in: PROF. DR. MUSTAFA DEMİREL ARMAĞANI, ÜZEYİR ASLAN, HAKAN TAŞ, Editor, PARADİGMA AKADEMİ, Çanakkale, pp.560-572, 2023

Osmanlı Şiirinde Haddi Aşan bİR Eylem: Sevgiliye Öykünme ve Cezaları

in: CURRENT DEBATES IN LINGUISTICS LITERATURE, Şenel Gerçek, Umut Balcı, Editor, IJOPEC PUBLICATION, London, pp.168-188, 2017

Metrics

Publication

39

Project

1

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals