Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Geleneğin İcadı Bağlamında Ramazan Sohbet Programlarının Kültürel Belleğin İnşasındaki Rolü ve Araçsallaştırılması

Turkish Studies - Social Sciences, vol.15, no.7, pp.3061-3073, 2020 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE EVALUATION OF VIRTUAL MUSEUMS AS MEMORY SPACES AFTER COVID-19

5TH INTERNATIONAL "COMMUNICATION IN THE NEW WORLD" CONGRESS, İstanbul, Turkey, 12 - 13 June 2021, pp.289-293

THE MEDIATIC ASPECT OF REALITY AND THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF MEDIATIZATION: A LITERATURE REVIEW

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Skopje, Macedonia, 10 - 11 April 2021, pp.346-355

Bellek Aktarım Aracı Olarak Seyahatnameler ve Seyyahlığın Dijital Çağdaki Dönüşümü

ICAR Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bolu, Turkey, 20 - 22 July 2020, pp.92-93

Modern Toplumsal Yapının İnşasında Geleneğin İcadı, Rolü ve Kitle İletişim Araçlarıyla Araçsallaştırılması

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, pp.124

Books & Book Chapters