Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Televizyon Çalışmaları

Modernitenin Sosyo Kültürel Alanı Tasarlaması ve Kitle İletişim Araçlarında Yeniden Üretimi: ''Gelin Evi'' Programında Normatif Kültürel Yapının Temsiliyeti , Mert Gürer, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.213-242, 2018