Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Geleneğin İcadı Bağlamında Ramazan Sohbet Programlarının Kültürel Belleğin İnşasındaki Rolü ve Araçsallaştırılması

Turkish Studies - Social Sciences, cilt.15, sa.7, ss.3061-3073, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

GERÇEKLİĞİN MEDYATİK BOYUTU VE MEDYATİZASYON KAVRAMININ MAHİYETİNE İLİŞKİN KURAMSAL YAKLAŞIMLAR: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Skopje, Makedonya, 10 - 11 Nisan 2021, ss.346-355

Bellek Aktarım Aracı Olarak Seyahatnameler ve Seyyahlığın Dijital Çağdaki Dönüşümü

ICAR Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bolu, Türkiye, 20 - 22 Temmuz 2020, ss.92-93

Modern Toplumsal Yapının İnşasında Geleneğin İcadı, Rolü ve Kitle İletişim Araçlarıyla Araçsallaştırılması

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019, ss.124

Kitap & Kitap Bölümleri