Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Plastik Enjeksiyon Kalıplamada Hızlı Isıtma ve Soğutma Teknolojisi

ULUSLARARASI MARMARA FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, 1 - 03 Kasım 2019

Protype Wind Turbine Design

2018 International Conference on Applied Mechanics, Mechatronics and Materials (AMMM2018), PEKİN, Çin, 26 - 27 Ağustos 2018

Sanayi Ve Hizmet Sektöründe Tehlike ve İşletilebilirlik (Hazop) Analizi

9. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, Türkiye, 12 Nisan 2017

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI ÇERÇEVESİNDE: İŞBAŞI KONUŞMALARININ TANIMI VE İÇERİĞİ NE OLMALIDIR?

1.ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ, Türkiye, 6 - 07 Mayıs 2016

Güneş enerjisi ile desteklenen termoelektrik soğutma sistemi performans analizi

11. Ulusal Tasisat Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 12 Eylül 2013

An Experimental Investigation of Thermoelectric Cooling with Solar Panel

1st International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Nagasaki, Japonya, 11 - 14 Kasım 2012 identifier identifier

Akıllı Bina VRV Klima Sistemlerinin Yeri ve Önemi

Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkiye, 09 Eylül 2009

A Review on Use of Adsorption Refrigeration Systems in Motor Vehicle

Fourth International Exergy Energy and Environment Symposium (IEEES4), 25 Mayıs 2009

İçten yanmalı motorlarda adsorpsiyonlu soğutmanın önemi

16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkiye, 12 Eylül 2007

R12 VE R134a Soğutucu akışkanlarının bilgisayar programı yardımıyla teorik çevrim performans analizi

”, Dilek Özlem Esen, , Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi (MBGAK’05), 07 Haziran 2005

The effect of compressor speed on the performance of automobile air conditioning systems

1st International Vocational and Technical Education Technologies Congress (MTET’05), 11 Mayıs 2005

Experimental analysis of an automobile air conditioning system

1st Cappadocia International Mechanical Engineering Symposium (CMES’04), 17 Ağustos 2004

Otomobil klimalarında kullanılan R12 ve R134a soğutucu akışkanları ve çevre

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKS’2003), Türkiye, 16 Haziran 2003

Enerji tasarrufu açısından ısı geri kazanım sistemleri

Türkiye VII. Enerji Kongresi (1997), Türkiye, 01 Ekim 1997

Türkiyede enerji ekonomisi potansiyeli ve bir uygulama

Çevre-Enerji Kongresi ve Sergisi, Türkiye, 14 Temmuz 1997