Başarılar & Tanınırlık

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 344

h-indeksi (WOS): 12

Davetli Konuşmalar

  • Ekim 2019 12. Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Mikrobiyolojik Yaklaşım

    Konferans

    5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Türkiye