Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

OXA-162, a novel variant of OXA-48 displays extended hydrolytic activity towards imipenem, meropenem and doripenem

JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.28, sa.5, ss.990-996, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Features of Staphylococcus lugdunensis isolated in western region of Turkey

AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH, cilt.6, sa.12, ss.2999-3004, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

PERITONSILLAR ABSCESS CAUSED BY GEMELLA MORBILLORUM

NOBEL MEDICUS, cilt.6, sa.3, ss.95-97, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tularaemia outbreaks in Sakarya, Turkey: case-control and environmental studies

SINGAPORE MEDICAL JOURNAL, cilt.51, sa.8, ss.655-659, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Routine Using Pattern and Performance of Diagnostic Tests for Tuberculosis on a University Hospital

AMERICAN JOURNAL OF THE MEDICAL SCIENCES, cilt.339, sa.3, ss.244-248, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pseudo-outbreak of Serratia marcescens in a tertiary care hospital

NEW MICROBIOLOGICA, cilt.32, sa.3, ss.273-276, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Prevalence of tetanus immunity in the Kocaeli Region, Turkey

JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, cilt.58, sa.5, ss.279-282, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Isolation of Acremonium sp from Subcutaneous Skin Infection of A Patient With Chronic Lymphocytic Leukemia

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.44-46, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik karın ağrısıyla seyreden strongyloidiosis

Türkiye Parazitol Derg, ss.171-3, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of positive blood culture bottles with the hemoFISH test: a beacon-based fluorescence in situ hybridisation technique

30th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (30th ECCMID), Paris, Fransa, 18 - 21 Nisan 2020

Filmarray menenjit/ensefalit paneli sonuçlarının değerlendirilmesi

5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2019

Trimetoprim-sulfametoksazole duyarlı Streptococcus pyogenes olgusu

5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2019

Streptococcus mitis/oralis’e bağlı üriner system enfeksiyonu: olgu sunumu

XXXVIII. International Turkish Microbiology Congress, 4 - 08 Kasım 2018

ST131 Escherichia coli And Its H30 And H30-RX Subclones In Turkey

7th Congress Of European Microbiologists, İspanya, 9 - 13 Temmuz 2017

Proteus Cinsi Bakterilerde Imipenem Direnci

I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2011

In vitro activity of tigecycline against pathogens from Turkey - TEST Program 2006

17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases/25th International Congress of Chemotherapy, Munich, Almanya, 31 Mart - 03 Nisan 2007, cilt.29 identifier

Acil Servisten istenen idrar Kültür ve Antibiyogramlarının Analizi

2. Türkiye Acil Tıp Kongresi - TATKON2006, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Afipia Türleri, Bosea Türleri ve Diğer α-Proteobacteria’lar

Koneman’s Color Atlas And Textbook of Diagnostic Microbiology, Ahmet Başustaoğlu, Ayşe Dürdal Us, Editör, Hipokrat Kitapevi, 2017

Diğer Gram Pozitif Koklar

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, A.Willke Topcu, G.Söyletir, M.Doğanay, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, 2017

Stafilokoklar

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, A.Willke Topcu, G.Söyletir, M.Doğanay, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, 2017