Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Fertility, Female Labour Force Participation and Part-time Employment of Women: Evidence from OECD Countries

American Journal of Economics, vol.7, pp.88-96, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fertility, Female Labour Force Participation and Part-time Employment of Women: Evidence from OECD Countries

American Journal of Economics, vol.7, pp.88-96, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Economic Growth Employment and Poverty Reduction The case of West African Countries

American Journal of Economics, vol.6, pp.50-60, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Döviz Kuru Belirsizliği ve Yurtiçi Yatırımlar

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.10, pp.99-118, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Real Exchange Rate Uncertainty and Domestic Investment in Turkey

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.10, no.1, pp.99-118, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Women Labour in Call Centres Understanding Characteristics of Work

JOURNAL OF GLOBAL ANALYSIS, vol.4, pp.35-54, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

FELDSTEIN HORIOKA PUZZLE IN TURKEY

DOĞUŞ UNIVERSITY JOURNAL, vol.15, pp.45-63, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Asimetrik Bilgi Çerçevesinde 2008 Küresel Krizinin İncelenmesi

Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Dergisi (TheJournal of Knowledge Economy and Knowledge Management),, vol.5, pp.137-150, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

ATATÜRK ün İktisadi Görüşleri ve Döneminin İktisadi Politikası

Atatürk Haftası Armağanı Dergisi, pp.91-109, 2006 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Para Krizinin Öncü Göstergeleri Erken Uyarı Sistemi

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, vol.14, pp.225-233, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kocaeli Depremi ve İskan Problemi Geçici Prefabriklerin Çözümsüzlüğü ve Yoksulluğun Yeni Mekanı

Stratejik Öngörü, Stratejik Araştırmalar Dergisi,, pp.113-124, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Doğal Afetlerin Kadınlar Üzerindeki Eşitsiz Etkileri

IESKO 2019, Kocaeli, Turkey, 25 September 2019 - 27 September 2018, pp.950-960

Social Exclusion and “Marginalizing State” in Sudan

International Congress of New Approaches and Trends in Social Sciences, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.225232

Latin Amerika Ülkelerinde Reel Kişi Başına GSYH Durağan mı? Yumuşak Değişmeli ve Keskin Kırılmalı Panel Durağanlık Yaklaşımı

VI.CUDES 2017 Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 16 December 2017, pp.300

OECD ÜLKELERİNDE GÖÇ, İŞSİZLİK VE BÜYÜME: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI

KAYSEM11, Elazığ, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.1846-1874

Unemployment Hysteresis in Fourteen European Countries Panel KPSS Approach

7. International Conference of Political Economy, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2016, vol.1, pp.667-681

Well Being and Quality of Life Ranking of Provinces in Turkey Using MOORA Method

ICOPEC, 7th International Conference of Political Economy, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2016, vol.1, pp.683-697

Analysis of Youth Unemployment Hysteresis in High Income OECD Countries Evidence From Panel Unit Root Test with Structural Breaks

ECONWORLD, The Third International Conference in Economics, Barcelona, Spain, 01 February 2016 - 03 February 2916

Female Labour Participation Economic Growth and Pay Inequality Empirical Evidence for Some OECD Countries

ECONWORLD 2015;International Conference in Economics, TORİNO, Italy, 18 - 20 August 2015

Economic Growth Employment and Poverty Reduction The Case of West African Countries

ECONWORLD, International Conference in Economics, Prag, 3 - 05 September 2014

Fordizmden Bilişsel Kapitalizme Emeğin Bilişsel Boyutunun Yükselişi ve İşgücünün Feminizasyonu

ICOPEC, 4. International Conference of Political Economy, Flexibility, Kocaeli, Turkey, 27 - 29 September 2012

Adam Smith in Görünmez Eli ve Küresel Krizin Kökleri

ICOPEC, Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı: Günümüzde Adam Smith, Kocaeli, Turkey, 1 - 04 October 2009

Finansal Kriz Yansımaları ve Değişimin Zorunluluğu

ECONANADOLU, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İktisat Kongresi,İktisat Teorisi, Modelleme ve Politikasındaki Gelişmeler, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 June 2009

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İşgücü Verimliliği Üzerindeki Etkisi Türkiye Analizi 1980 2004

6. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 December 2007, vol.1, pp.93-110

Reel Döviz Kurunun GARCH Modeli ile Tahmini ve Yabancı Doğrudan Yatırım İlişkisi Türkiye Analizi

8. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 25 May 2007

Ekonomik Postmodernlik Üretimin Enformatikleşmesi ve Bilgi

II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Turkey, 17 - 18 May 2003, pp.85-98

Books & Book Chapters

. Stochastic Convergence in GCC Countries: Panel Stationary Approachwith Smooth Shifts and Sharp Br

in: TourismDevelopment Studiesand Urbanization, M. Onur Gülbahar, Editor, IJOPEC Pub., Londrina, pp.109-127, 2019

Dimension of Social Exclusion in Sudan and’xxMarginalising State’xx

in: A Critical Review of Social SciencesContemporary Issues, Doğa Başar Sarıipek, Bora Yenihan, Valentina Franca, Editor, frontpage, London, pp.426-438, 2019

İŞSİZLİK HİSTERİSİ İSTİHDAM HİSTERİSİNE EŞİT Mİ? LM VE YAPISAL KIRILMALI RALS-LM BİRİM KÖK TESTLERİNDEN KANITLAR

in: CURRENT DEBATES IN ECONOMICS, CEBECİ, AYŞE TORRES, ERİKA BEKEN, H. GÜLÇİN, Editor, IJOPEC, Londrina, pp.181-195, 2018

Latin Amerika Ülkelerinde Reel Kişi Başına Gsyh Durağan Mı?Yumuşak Değişmeli Ve Keskin Kırılmalı Panel Durağanlık Yaklaşımı

in: CURRENT DEBATES IN TOURISM DEVELOPMENT STUDIES, Mustafa DOĞAN Farhang MORADY, Editor, IJOPEC Pub., London, pp.299-320, 2017

Youth Unemployment Hysteresıs in the Cemac Region: Evidences From Suradf and Panel Data Analysis with Multiple Structural Breaks Under Cross-Sectional Dependence

in: Unregistered Employment, Selçuk KOÇ Ayhan ORHAN Mehmet Çağrı GÖZEN, Editor, IJOPEC, Londrina, pp.119-130, 2017

Female Labour Participation, Economic Growth and gender Wage Inequality: Empirical Evidence for selected G20 Countries

in: G 20 and Beyond Theory Concept and Policy, Sayın, Yusuf ; Darıcı, Bülent , Editor, LAP LAMBERT Academic Publishing,, Saarbrücken, pp.49-69, 2016

İklim Değişiklikleri ve Doğal Felaketlerin Kent Yoksullarının Savunmasızlığına Etkisi

in: Afetlerle Kalkınma Tecrübeler Politikalar ve Beklentiler, Tiryakioğlu, Murad , Editor, Efil Yayınevi, Ankara, pp.267-288, 2016

Revisiting Karl Polanyi’s Transforming Market Society and “Embeddedness” Thesis

in: Globalisation Dimension Impacts Global Studies Series Vol 2, Hilal YILDIZ, F. Morady, İ.Şiriner, Editor, ICOPEC Pub., London, pp.34-46, 2015

Uluslararası Para Sistemi

in: Uluslararası Ekonomik İlişkiler I II, Özdemir Kerim ve Güven Delice, Editor, LİSANS YAY:, İstanbul, pp.579, 2012

1985: Franco Modigliani

in: Nobel in İzinde İktisat Kuramının Gelişimi, BÜYÜKAKIN,Tahir , BÜLBÜL Yaşar, ÇAKIR Necip , Editor, İTO, İstanbul, pp.297-307, 2010

Temporary Housing, Vulnerability and Survival Strategies After Natural Disasters: A Case Study From 1999-Marmara Earthquake

in: Women s Encounter with Disaster, Samir Dasgupta, İsmail Siriner and Partha S. De. , Editor, Front Page Publication, LONDON VE KOLKATA, pp.138-162, 2010

Türkiye’de Petrol Tüketimi-Ekonomik Büyüme İlişkisinin Sınır Testi ile Belirlenmesi,

in: Birinci İktisat Tarihi Kongresi Tebliğleri 1, Rahmi Deniz Özbay, Fahri Solak, Yaşar Bülbül, Gülfettin Çelik, , Editor, İTO, İstanbul, pp.547-557, 2007