Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE’ DEKİ KADINA ŞİDDET KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

15th INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES WITH CURRENT RESEARCH, İstanbul, Turkey, 21 May 2022

Sivil Toplum Kuruluşları ve Dijital Aktivizm: Greenpeace Örneği

II.Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, 26 - 27 April 2019

Karar Mekanizmalarında Cinsiyetçi Öğeler

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Inovasyon Kongresi, 26 - 27 April 2019

Digital Işgücü ve 21.Yüzyıl Beceri Setleri: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar Ve Eğilimler Kongresi, Turkey, 8 - 09 November 2018

Iş ve Meslek Danışmanları Ekseninde Eksik Istihdam

IV. Uluslararası Kafkasya- Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Aydın, Turkey, 7 - 08 September 2018 Sustainable Development

Türkiye’deki Uzun Yol Şoförlerinin Çalışma Koşulları Üzerine Bir Araştırma

IV. Uluslararası Kafkasya- Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Aydın, Turkey, 07 September 2018 - 08 September 2017

Endüstri 4.0 Soru(n)lar

20. akademik bilişim Kongresi, Karabük, Turkey, 31 January - 02 February 2018

Eğitimde Bütünsel Yaklaşım Üzerine Yükseköğretimde Deneysel Bir Çalışma

ASOS 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.63

Evlilik Programlarında Toplumsal Cinsiyet Kavramının İncelenmesi

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017

Geleceğin Akıllı İşletmeleri Projeksiyonunda Yeni İşgücü Olarak Z Kuşağının Teknolojiye Yönelik Tutumları

I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017), 5 - 08 October 2017, pp.58-65

Siyasette Cinsiyetçi Öğeler

Uluslararası Kadına Yönelik Şiddette Multidisipliner Yaklaşımlar kongresi, 7 - 08 December 2013

Sivil Toplumda Aktivist Deneyimler Cesur ve Güzel

Kriz ve Kritik Konferansları III, Kadın, Kriz ve Kritik, Sakarya Üniversitesi, Turkey, 28 - 29 November 2012 Sustainable Development

Üniversite Gençliğinin Kot Markası Seçimini Etkileyen Marka Kişilikleri ve Arketip Algılamaları Üzerine Bir Uygulama

YEBKO 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 5 - 06 October 2013, pp.1-14

Books & Book Chapters

PERFORMANS DEĞERLENDİRME

in: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE KONULAR, Hıfzı Fatih YAKUT, Editor, DEĞİŞİM YAYINLARI, İstanbul, pp.238-257, 2022

Metrics

Publication

24
UN Sustainable Development Goals