Araştırma Alanları

  • Çevre Mühendisliği

  • Çevre Teknolojisi

  • Çevresel Risk Değerlendirmesi

  • Gürültü Kirliliği Kontrolü

  • Maden Mühendisliği ve Teknolojisi

  • Maden İşletmesi

  • Kaya Mekaniği

  • Madenlerde Emniyet ve Çevre

  • Maden İşletmeleri ve Tesislerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

  • Mühendislik ve Teknoloji