Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of restitution coefficients for various granite samples

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, cilt.8, ss.5285-5294, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of blast-induced ground vibrations in the Tulu boron open pit mine

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, cilt.72, ss.555-564, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Studies on the effect of burden width on blast-induced vibration in open-pit mines

ENVIRONMENTAL GEOLOGY, cilt.53, ss.643-650, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çalışanların emniyetli çalışma koşullarına uyumunu artırmanın yolları ve risk değerlendirmesinin konu üzerindeki önemi

Deniz Kuvvetleri K omutanlığı Emniyet ve Kaza Çalıştayı-2017, Kocaeli, Türkiye, 06 Aralık 2017

Bow-Tie (Papyon) Risk Analizi Metodolojisinin Tanıtımı

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, 8 - 09 Kasım 2017

The Effects Of Rock Mass Properties On Blast-Induced Vibrations And Geophysical Properties

9th Congress of the Balkan Geophysical Society, Antalya, Turkey, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2017 identifier

Türkiye de İşsağlığı ve Güvenliğinde Mevcut Durum ve Gelecek

1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, 6 - 07 Mayıs 2016

Online learning in vocational school: focus on students' perceptions

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, Fransa, 25 - 27 Haziran 2014, cilt.174, ss.3663-3667 identifier

Comparison of blast-induced ground vibration predictors in Seyitomer coal mine

12th ISRM International Congress on Rock Mechanics, Beijing, Çin, 17 - 21 Ekim 2011, ss.1161-1163 identifier identifier

Effect of artificial discontinuities on blast induced vibrations in open pit mines

12th ISRM International Congress on Rock Mechanics, Beijing, Çin, 17 - 21 Ekim 2011, ss.1281-1284 identifier identifier

The effect of blast hole geometry on fragmentation and overburden costs in TKI-GLI open pit mines

20th International Mining Congress and Exhibition of Turkey (IMCET 2007), Ankara, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2007, ss.105-110 identifier