Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DIN 1.2738 PLASTİK KALIP ÇELİĞİNİN KRİYOJENİK İŞLEM SONRASINDA OLUŞAN MİKRO YAPISI ve SERTLİĞİNİN İNCELENMESİ

10th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Roma, İtalya, 17 Haziran - 18 Eylül 2019

Optimization of Boron Coating Parameters in AISI1010 Steel

3. International Conference on Materials Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC2018), 17 - 19 Eylül 2018

METALİK VE METALİK OLMAYAN MİNERALLERİN OECD ÜLKELERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

2. İnternational Rating Academy Congress on Hope, Çanakkale, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, cilt.1, ss.431-436