Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Üniversiteler Tiyatro Bölümlerinin Eğitim Modelleri Açısından Değerlendirilmesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Toplum Bilimler Etkileşimi Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

May Not The State Theatres of Changing Turkey Change

SGEM İnternational Scientific Conference on Social Science and Arts, pp.323-328, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Döneminde Kahvehaneler, Kıraathaneler ve Bunların İşlevleri

AtatürkÜniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.11, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Tiyatrosunda Postmodernizm

ICSSCA 7. ”Çin’xxden Adriyatik’xxe” Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 11 - 14 October 2018, pp.131-137

Temel Eğitimde Tiyatronun Önemi

Amasya Üniversitesi II. Tiyatro Günleri, Amasya, Turkey, 28 April 2017

May Not The State Theatre of Changing Turkey Change

SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference onSOCIAL SCIENCES and ARTS, Hofburg Vienna, Viyana, Austria, 6 - 09 April 2016, vol.4, pp.323-328

MAY NOT THE STATE THEATRES OF THE CHANGING TURKEY CHANGE?

3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2016, Vienna, Austria, 6 - 09 April 2016, pp.323-328 identifier

Books & Book Chapters

May Not the State Theatres of the Changing Turkey Change?

in: Arts, Performing Arts, Architecture and Design, , Editor, SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts, Viyana, pp.323-327, 2016