Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Towards the circular economy: Analysis of barriers to implementation of Turkey's zero waste management using the fuzzy DEMATEL method.

Waste management & research : the journal of the International Solid Wastes and Public Cleansing Association, ISWA, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin Seçimindeki Kriterlerin Best-Worst Metodu ile Değerlendirilmesi

Akademik İzdüşüm Dergisi, cilt.5, ss.114-124, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

BIST Lokanta ve Oteller Sektöründeki Turizm İşletmelerinin Finansal Performanslarının MACBETH ve EDAS Yöntemleri ile İncelenmesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online), cilt.22, ss.156-178, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

EVALUATION OF THE LIVABILITY LEVELS OF METROPOLITAN CITIES BY DEMATEL-BASED ANALYTIC NETWORK PROCESS (DANP) AND MAIRCA METHODS

International Journal of Eurasia Social Sciences, cilt.11, sa.40, ss.417-432, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İnternet Psikografiği: Çevrimiçi Tüketicilerin Farklılıklarının Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.55-66, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Personel Seçim Sürecinde CRITIC ve MAIRCA Yöntemlerinin Kullanılması

İşletme Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-12, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ülkelerin İnovasyon Performanslarının Ölçümünde Entropi ve MABAC Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Bütünleşik Olarak Kullanılması

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.326-351, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

GRUP KARAR VERME YAZILIMI (GroupDM): TEZ DEĞERLENDİRMELERİ İÇİN ÖRNEK BİR UYGULAMA

Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.56-68, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Evaluation of the Environmental Performance of the Countries with Multiple Criteria Decision Making Methods and A Fuzzy Logic Based Approach

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.14, sa.3, ss.631-656, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Mevduat Bankalarının Performanslarının Entropi ve MAIRCA Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.22, sa.42, ss.175-194, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Ülkelerin Çevresel Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ve Bulanık Mantık Tabanlı Bir Yaklaşım ile Bütünleşik Olarak Değerlendirilmesi

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.14, sa.3, ss.631-656, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

YALIN ÜRETİM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN ENGELLERİN GRİ DEMATEL BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.17, ss.1-18, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

KOBİ’lerin Finansal Performansının MACBETH-COPRAS Bütünleşik Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi

Journal of Yasar University, cilt.14, ss.251-265, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

CODAS VE ENTROPİ YÖNTEMLERİ İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ DÜZEY 1 BÖLGELERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.7, ss.425-447, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

OECD Ülkelerinin Lojistik Performanslarının SWARA Tabanlı EDAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.301-325, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) Sistemlerinin Seçiminde MACBETH ve MABAC Yöntemlerinin Bütünleşik Olarak Kullanılması

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.33, ss.515-532, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Veri Tabanı Yönetim Sistemi Seçiminde SWARA ve COPRAS Yöntemlerinin Bütünleşik Olarak Kullanılması

Journal of Business in the Digital Age, cilt.1, ss.51-58, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

CUSTOMER SEGMENTATION BY USING RFM MODEL AND CLUSTERING METHODS: A CASE STUDY IN RETAIL INDUSTRY

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.8, ss.1-19, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

The Product-Based Tracking System by Using RFID Technologies in Logistics Applications

The International Journal of Business Management, cilt.5, ss.284-289, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Evaluation of Service Supply Chain Performance Criteria Wtih DANP Method

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, cilt.2, ss.104-119, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Using Data Mining Techniques to Advance Decision Making Processes In A Local Firm

European Journal of Business and Economics, cilt.10, ss.16-19, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bulanık Modelleme İle Tedarik Zinciri Performansının Değerlendirilmesi ve İmalat Sektöründe Bir Uygulama

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.51-60, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BIST Lokanta ve Oteller Sektöründeki Turizm İşletmelerinin Finansal Performanslarının MACBETH ve EDAS Yöntemleri ile İncelenmesi

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Şubat 2020

Muhasebe Bilgi Sistemlerinin SWARA ve MABAC Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

9. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Aydın, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2019 Creative Commons License

Sipariş Süreçlerinin Müşteri-Satıcı Arasında Dijitalleştirilmesi: Bir Gıda Sektörü Uygulaması

9. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Aydın, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2019

GRUP KARAR VERME YAZILIMI (GroupDM): TEZ DEĞERLENDİRMELERİ İÇİN ÖRNEK BİR UYGULAMA

6. International Management Information Systems Conference “Connectedness and Cybersecurity”, İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ÇALIŞANLARIN ÇEVRECİ TUTUMLARINA ETKİSİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, VENEDİK, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018, ss.107

Sosyal Medyada Paylaşım Yapmayı Etkileyen Faktörler: Twitter Retweet Örneği

4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, VENEDİK, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018, ss.186

Veritabanı Yönetim Sistemi Seçiminde Dematel Tabanlı Analitik Ağ Süreci (DANP) ve TOPSIS Yöntemleri İle Bütünleşik Bir Analiz

3TH INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.144

Kurumlarda Mobbing:İzmir’de Bulunan Eğitim ve Sağlık Kurumları Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

3TH INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.320

TIMETABLING PROBLEMS IN UNIVERSITIES AND AN IMPLEMENTATION OF EXAM PROGRAMME AUTOMATION

2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2016

Evaluation of Supply Chain Performance Criteria Wİth DANP Method

West East Institute Conferences in Business Economics Education and Social Sciences, Budapest, Macaristan, 22 - 25 Haziran 2014

Bulanık Modelleme İle Tedarik Zinciri Performansının Değerlendirilmesi

XIV. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Kongresi 2013, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Yalın Üretim

Detay Anatolia Akademik Yayıncılık Ltd. Şti., Ankara, 2019 Creative Commons License

İşletme İstatistiği II

İlkem Ofset ve Dijital Kopyalama Sistemleri, İzmir, 2017

İşletme İstatistiği I

İlkem Ofset ve Dijital Kopyalama Sistemleri, İzmir, 2017