Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Characterization Material and Bleaching Agent Application on Surface Properties and Color Change of Composite Materials

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, cilt.24, sa.3, ss.197-204, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biranın alkol oranın kompozitin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clinical management of a fused mandibular lateral incisor with supernumerary tooth A case report

Dental Research Journal, cilt.13, sa.1, ss.80-84, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biranın alkol oranının kompozitin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi

Turkiye Klinikleri J Dental Sci, cilt.22, ss.35-41, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Five year clinical follow up of a patient with radicular cyst in the maxillary anterior region

European Journal of Prosthodontics, cilt.4, sa.1, ss.17-21, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üç farklı kompozit materyalinin yüzey sertliği üzerinde polimerizasyon süresinin etkisi

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, cilt.21, sa.2, ss.101-108, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rezin Kompozitler ile Gülüşün Yeniden Oluşturulması

Türkiye Klinikleri, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endodontic Management of Fused Teeth A Case Report

Journal of Dental Applications, cilt.1, ss.78-80, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alt premolar dişin süpernümerer diş ile füzyonu ve endodontiktedavi yaklaşımı Bir olgu raporu

Türk Diş Hekimliği Dergisi, cilt.88, ss.116-119, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Restoring Function and Esthetics in a Patient with Amelogenesis Imperfecta: A Case Report

The Journal of Contemporary Dental Practice, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Komplike olmayan kuron kırığının restorasyonu: bir yıllık takibi

TDB 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 Eylül 2019

Farklı Renklerdeki Kompozit Karakterizasyon Materyallerinin Nano-Kompozitlerin Renk Özellikleri Üzerine Etkisi

Türk Dişhekimleri Birliği
25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 Eylül 2019

Farklı kompozit materyallerinin radyoopasite değerlerinin incelenmesi

Turkish Dental Association 24rd International Dental Congress, 27 - 30 Eylül 2018

Effects of material thickness and polymerization duration on microhardness of indirect composite

Balkan Stomatological Society 23. BaSS Congress 10-12 May 2018, IASI, Romania, 10 - 12 Mayıs 2018

THE EFFECTS OF HERBAL TEAS ON DISCOLORATION OF ANTERIOR COMPOSITES

23rd BaSS Congress Dental Medicine of the Younger vs. Elderly Patients, 10 - 12 Mayıs 2018

EFFECTS OF DIFFERENT TEAS ON MICROHARDNESS OF ANTERIOR COMPOSITES

Dental Medicine of the Younger vs. Elderly Patients, 10 - 12 Mayıs 2018

Color stability of different composites after aging in distilled water for two weeks

Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 1 - 03 Aralık 2017

Surface roughness of different composites after aging in distilled water for two years

Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 1 - 03 Aralık 2017

Surface roughness of various composites with different polishing systems.

Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 1 - 03 Aralık 2017

İki Yıl Suda Bekletilen Farklı Kompozitlerin Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21.Uluslararası Bilimsel Kongresi, 1 - 03 Aralık 2017

Farklı cila sistemleri kullanılan kompozitlerin yüzey pürüzlülüğünün incelenmesi

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21.Uluslararası Bilimsel Kongresi, 1 - 03 Aralık 2017

İki yıl Distile suda bekletilen farklı kompozitlerin Renk Stabilitesinin incelenmesi

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 1 - 03 Aralık 2017

Effect of Finishing-polishing Systems on Surface Roughness of Composites

95th IADR/AADR/CADR General Session Exhibition, 22 - 25 Mart 2017

Surface Roughness of Resin Composites After Polished with Different Systems

Turkish Dental Association 22nd International Dental Congress, 20 - 25 Mayıs 2016

The Effect of the Alcohol Rate of the Beer on the Surface Roughness of the Composite

22nd İzmir Chamber of Dentists, International Scientific Congress and Exhibition, 29 Kasım - 01 Aralık 2015

Do Toothpastes Effect Surface Roughness of Different Restorative Materials

22nd İzmir Chamber of Dentists, International Scientific Congress and Exhibition, 29 Kasım - 01 Aralık 2015

Bira içeriğindeki alkol oranının kompozitin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi

Uluslararası İzmir Dişhekimliği Bilimsel Kongre ve Sergisi, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2015

Diş macunları farklı restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüğünü etkiler mi

22. Uluslararası İzmir Dişhekimliği Bilimsel Kongre ve Sergisi, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2015

Microhadness Change of Bulk fill Resin Composites in Different Increment Thickness

47th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research, 15 - 17 Ekim 2015

Evaluation of Surface Roughness of Different Bulk Fill Composites After Polishing

47th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research, 15 - 17 Ekim 2015

Reattachment of Crown Fracture with Dual cure Resin Cement

Turkish Dental Association 21st International Dental Congress, 28 - 30 Mayıs 2015

Esthetic Rehabilitation of a Dental Fluorosis Case with Composite Veneers

Turkish Dental Association 21st International Dental Congress, 28 - 30 Mayıs 2015

Effect of Adhesive and Surface Sealant Application on Postoperative Sensitivity

Turkish Dental Association 21st International Dental Congress, 28 - 30 Mayıs 2015

Direct Technique for Restoring the Esthetic Appearance of Peg Shaped Lateral Incisors

20th Congress of the Balkan Stomatological Society, 23 - 26 Nisan 2015

Conservative approach for anterior dental erosion report of two cases

20 th Congress of the Balkan Stomatological Society, Romanya, 23 - 26 Nisan 2015

Multidisciplinary approach in the management of fractured tooth Case report

19 th congress of the Balkan Stomatological Society BASS, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 24 - 27 Nisan 2014

Retreatment of a maxillary lateral incisor with two separate root canals A case report

19 th congress of the Balkan Stomatological Society BASS, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 24 - 27 Nisan 2014

Retreatment of a maxillary lateral incisor with two seperate root canals A case report

19th Congress of the Balkan Stomatological Society, Belgrade, Sırbistan, 24 - 27 Nisan 2014, ss.221

Antibacterial activity of different mouthrinses against oral Streptococci: an in vitro study.

18th Congress of the Balkan Stomatological Society, Skopje, Makedonya, 25 Nisan 2013, ss.1

Evaluation of Retromolar Canals with Cone Beam Computed Tomography

17th Congress of the Balkan Stomatological Society, Tirane, Arnavutluk, 3 - 06 Mayıs 2012, ss.154

Diagnosis of Occlusal Caries Using A Laser Fluorescence Method in Permanent Teeth

17th Congress of the Balkan Stomatological Society, Tirane, Arnavutluk, 3 - 06 Mayıs 2012, ss.40-41

Talon Cusp Report of Four Cases With Eight Taloned Teeth

17th Congress of the Balkan Stomatological Society, Tirane, Arnavutluk, 3 - 06 Mayıs 2012, ss.82

Endodontic Management of Fused Teeth A Case Report

2nd Pan Arab Endodontic Conference, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 11 - 14 Ocak 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Diş Aşınmaları

Türkiye Klinikleri, 2018

Diş Aşınması Sonucu Yapılacak Restorasyonların Ömrü

DİŞ AŞINMALARI, Prof. Dr. Haluk Emre ÖZEL, Editör, Dijital Akademi Türkiye Klinikleri, ss.29-33, 2018