Araştırma Alanları

  • Beden Eğitimi ve Spor

  • Spor Yönetim Bilimleri

  • Antrenörlük

  • Rekreasyon

  • Spor Sağlık Bilimleri