Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Investıgatıon of Reasons for Natıonal Swımmers to Quıt Sports in Early Stage of Theır Lıves”

The Turkish Online Journal of Educational Technology, cilt.2, ss.205-212, 2019 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Examination of the hopelessness levels of the soccer players about the goal to play in a top league

International Journal of Current Research, cilt.11, sa.1, ss.902-906, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Fakültelerden Spor ile İlgili Ders Alan Öğrencilerin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Kocaeli Üniversitesi Örneği)

Journal of Social and Humanities Sciences Research, cilt.5, sa.30, ss.4428-4434, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

INVESTIGATION OF THE COMMUNICATION SKILL LEVELS OF SPORTS CLUB MANAGERS

The Journal of International Anatolia Sport Science, cilt.3, ss.319-324, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin E-Spor Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), cilt.35, ss.107-113, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE COMPARISON OF ANXIETY LEVELS OF TWO FOOTBALL TEAMS IN DIFFERENT RANKINGS IN LEAGUE BEFORE THE MATCH

International Journal of Current Research, cilt.10, sa.4, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılmalarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.28-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The relationship among statistic self efficacy scores demografic characteristics and education level of post graduate students masters PhD degree

TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, cilt.12, ss.1053-1056, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The relationship between statistic self efficacy scores demografic characteristics and education level of post graduate students masters PhD degree

TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, cilt.12, ss.1053-1056, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Postgraduate Students Masters PhD Metaphors About Education of Statistic

SHS Web of Conferences, cilt.31, ss.1051, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of nevre conduction velocities of the median and unlar nevre between elite ice hockey players and controls

Surg Radiol Anat., cilt.31, ss.96-97, 2009 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Voleybol oyuncularının diz ekleminin izokinetik performans değerleri ve Hamstring fleksör Quadriceps ekstansör oranlarındaki farklılıkların belirlenmesi

International Journal of Human Sciences (IJHS) / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (UIBD), cilt.5, sa.1, ss.1-13, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Investıgatıon of Reasons for Natıonal Swımmers to Quıt Sports in Early Stage of Theır Lıves”

International Conference On New Horizons In Education, Praha, Çek Cumhuriyeti, 3 - 05 Temmuz 2019, ss.1-2

Spor Kulübü yöneticilerinin İletişim Beceri Düzeylerinin araştırılması

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Muğla, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2018, ss.177-178

Comparison Of Balance And Some Anthropometric Parameters Of 12-13-Year-Old Athletes And Sedentaries

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Muğla, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2018, ss.485-486

“Spor Kulübü yöneticilerinin İletişim Beceri Düzeylerinin araştırılması”

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Muğla, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2018, ss.1-2

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin E-Spor Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017, ss.1-2

The Effect of Plyometric Training in Isokinetics force, vertical and Horizontal Jumping Parameters in Women Athletes

9th International Physical Education Teachers and Sports Instructors Congress, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

An Investigation of the Ergonomic Approach to Sportsmen and Musculoskeletal System Related Complaint.

3rd. International Conference on Lifelong Education and Leadershıp(ICLEL2017, Porto, Portekiz, 12 - 14 Eylül 2017, ss.1-2

The postgraduate students' (masters, PhD) metaphors about education of statistic

ERPA International Congresses on Education (ERPA), Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, cilt.31 Creative Commons License identifier

Fitness Merkezine Gelen Bireylerin Müşteri Memnuniyetinin İncelenmesi

2. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 28 - 30 Mayıs 2015

13 Yaş Grubu Çocuklarda Uygulanan Ayak Tenisi Etkinliğinin Sosyal Gelişime Etkisi

1. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2012, ss.1022-1028

Spor Yapan ve Yapmayan 10 12 Yaş Grubu Çocuklarda Benlik Saygısının İncelenmesi

1. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2012, ss.433-438

“Effects of repeatedly headıng a soccer ball on serum levels of two neurotrophıc factors of braın tıssue bdnf and ngf in professıonal soccer players”

56th Annual Meeting of the German Society for Neuropathology and Neuroanatomy, Stuttgart, Almanya, 21 - 24 Eylül 2011, ss.267-268

A Comparison Of Self Respect Levels Of The Female Volleyball Players Who Are Training Regularly To The Control Group

The 11th ICHPER . SD Europe Regional Congress and Exposition, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2009, ss.462-467

“A comparision of self-respect levels of female volleyball players who are regularly to the control group”

The 11th ICHPER.SD Europe Regional Congress & Exposition, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2009, ss.462-463

Kitap & Kitap Bölümleri

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİSPOR BİLİMLERİFAKÜLTESİÖĞRENCİLERİNİNZAMAN YÖNETİMİBECERİLERİNİN ÇEŞİTLİDEĞİŞKENLERAÇISINDANİNCELENMESİ

SPOR BİLİMLERİNDEGÜNCEL KONULAR VE ARAŞTIRMALAR, ELİF KARAGÜN,OZAN YILMAZ, Editör, ÇİZGİ KİTABEVİ YAYINLARI , Ankara, ss.54-68, 2019