Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Petrogenetic evolution of late Cenozoic, post-collision volcanism in western Anatolia, Turkey

JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH, cilt.102, ss.67-95, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TOPRAKKALE(OSMANİYE) BÖLGESİ PLİYO-KUVATERNERALKALİ LAVLARININPETROLOJİK ÖZELLİKLERİ

Uluslararası katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2018, ss.547-548

Petrological Constraints on the Quaternary Alkaline Lavas in Ceyhan Osmaniye Area Southern Turkey

30th International Conference on Ore Potential of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism, Antalya, Türkiye, 29 Eylül - 02 Ekim 2014, ss.75

Erciyes Orta Anadolu Volkanik Kayalarının Mineral Kimyasal Özellikleri

Konya 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Konya, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2010, ss.59-60