Araştırma Alanları

  • Atomik Özellikler ve Fotonla Etkileşmeler

  • Moleküler Özellikler ve Fotonla Etkileşmeler