Başarılar & Tanınırlık

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 712

h-indeksi (WOS): 13

Davetli Konuşmalar

  • Eylül 2018 Yapıştırma Bağlantılarında Dayanımı Arttırmak için Kompozit Yüzeylerinin Lazer ile İşlenmesi

    Çalıştay

    İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Türkiye