Arş.Gör.

YASEMİN BORA


Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Genel Jeoloji

Eğitim Bilgileri

2003 - Devam Ediyor

2003 - Devam Ediyor

Doktora

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

1999 - 2002

1999 - 2002

Yüksek Lisans

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2002

2002

Yüksek Lisans

Çanakkale –Lapseki Dolayının Jeolojisi ve Neotektoniği

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Araştırma Alanları

Jeoloji Mühendisliği , Genel Jeoloji, Jeoarkeoloji, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2000 - Devam Ediyor

2000 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2007

2007

Nikomedia Antik İzmit Çevresinde Jeoarkeoloji Çalışmaları

ÇALIK ROSS A. , BORA Y. , BORA A.

I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kocaeli, Türkiye, 22 - 24 October 2007, ss.265


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018 - 2018

2018 - 2018

22. Bartın Kitap Fuarı

Panelist

Bartın-Türkiye

2015 - 2015

2015 - 2015

A Case Study From Antiquity Concerning the Changes to the Coastline of the Gulf of İzmit

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye

2014 - 2014

2014 - 2014

Some Geoarchaeological Evaluations Related to Sea Level Changes in Antiquity: Samples from the Gulf of Izmit

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2012 - 2012

2012 - 2012

Geoarchaeological Evidence From the Early Roman Empire in the Kocaeli Peninsula

Katılımcı

Tulcea-Romanya

2008 - 2008

2008 - 2008

The Collapse of a Middle Bronze Age Building Complex at Salat Tepe, Due To an Earthquake

Katılımcı

Rome-İtalya

2007 - 2007

2007 - 2007

Neotectonics of Çanakkale-Lapseki Vıcınıty Investigation

Katılımcı

-Türkiye

2007 - 2007

2007 - 2007

Earthquake Traces In The Anatolian Bronze Age”, International Earthquake Symposium

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye

2007 - 2007

2007 - 2007

Geoarchaeological Studies In Nicomedia and It’s Environments

Katılımcı

-Türkiye

2005 - 2005

2005 - 2005

Kuşadası-Davutlar Kaplıcasının Hidrojeoloji İncelemesi ve Bölgenin Depremselliği ile İlgili Verilerinin Derlenmesi

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye