Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of Two Rotor Configurations by Changing the Amount of Magnet and Reluctance Components

JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY, cilt.10, sa.1, ss.155-164, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Design and Analysis of an Axially Laminated Reluctance Motor for Variable-Speed Applications

ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, cilt.13, sa.1, ss.75-80, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Analysis and Application of a Hybrid Motor Structure Convenient to Modify the Magnet and Reluctance Torques on the Rotor

JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY, cilt.7, sa.3, ss.349-357, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A Novel Approach for Harmonic Optimization of a Single Phase Multilevel Inverter

INTERNATIONAL REVIEW OF ELECTRICAL ENGINEERING-IREE, cilt.4, ss.532-538, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Novel Design and Application of a Single Phase Multilevel Inverter

INTERNATIONAL REVIEW OF ELECTRICAL ENGINEERING-IREE, cilt.4, ss.7-13, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

3000W Gücünde Güneş Takip Sisreminin Geliştirilmesi

3e Electrotech, Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi, sa.201, ss.70-75, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Fazlı Çok Seviyeli Evirici ile Gerilim Harmonik Kaynağı Tasarımı ve Uygulaması

3e Electrotech, Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi, sa.201, ss.134-143, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çok Seviyeli Evirici Tasarımı ve Uygulaması

Kaynak Elektrik Enerji, Elektrik, Aydınlatma, Elektronik ve Otomasyon Mühendisliği Dergisi, sa.224, ss.134-137, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Design and Application of a novel Structure and Topology for Single Phase Five Level Inverter

Wseas Transactions on Electronics, cilt.3, sa.11, ss.543-549, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Endüstriyel Amaçlı Beş Seviyeli Inverter Tasarımı

3e Electrotech, Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi, ss.36-40, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Applicaiton of Semiconductor Compensation Contactor Improved for Sensitive and Fast Compensation System

Wseas Transactions on Power Systems, cilt.2, sa.1, ss.381-386, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Harmonic Analysis of an Improved Single Phase Five Level Inverter

Wseas Transactions on Power Systems, cilt.2, sa.1, ss.387-392, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hızlı Kompanzasyon için Geliştirilen Yarıiletken Kompanzasyon Kontaktörü Uygulaması

3e Electrotech, Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi, ss.74-78, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüksek Hassasiyetli Hızlı Kompanzasyon Uygulaması

Kaynak Elektrik Enerji, Elektrik, Aydınlatma, Elektronik ve Otomasyon Mühendisliği Dergisi, sa.198, ss.144-147, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deneysel Amaçlı Bilgisayar Denetimli Evirici Uygulaması

3e Electrotech, Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi, ss.112-114, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üç Fazlı Endüstriyel Uygulamalar İçin Yarım H-Köprü ModüllüÇok Seviyeli Evirici Yapısının Simülasyonu

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON BAHAR 2019), Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.102

Üç Fazlı Çok Seviyeli Evirici Yapılı Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorun V/F Kontrolünün Simülasyonu

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON BAHAR 2019), Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.103

Simulation of Multi-Level Inverter Fed Permanent Magnet Synchronous Motor PMSM

International Conference on Engineering Technologies (ICENTE 2018), 26 - 28 Ekim 2018, ss.305-310

A New Three-Phase Multi-Level Inverter Topology

International Conference on Advanced Technologies (ICAT 2018), 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.329-333

Fotovoltaik Destekli Şebeke Senkronizasyonlu Çok Seviyeli Evirici Uygulaması

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM 2013), Türkiye, 4 - 06 Ekim 2013

3 Fazlı Çok Seviyeli Evirici Tasarımı ve Uygulaması

Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu (EVK 2011), Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2011, ss.64-68

Güneşi İzleyebilen 3kW Gücünde Fotovoltaik Enerji Dönüşüm Ünitesinin Tasarımı ve Uygulaması

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2010), Türkiye, 2 - 05 Aralık 2010

Bir Fazlı Çok Seviyeli Evirici Kullanılarak Yapılan Gerilim Harmonik Üreteci

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2010), Türkiye, 2 - 05 Aralık 2010

Application of a voltage harmonic source by using a single phase multilevel inverter Bir fazli çok seviyeli evirici kullanilarak yapilan gerilim harmonik üreteci uygulamasi

2010 7th National Conference on Electrical, Electronics and Computer Engineering, ELECO 2010, Bursa, Türkiye, 2 - 05 Aralık 2010, ss.278-282 identifier

Bir Fazlı 7-Seviyeli Evirici Tasarımı ve Uygulaması

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2008), Türkiye, 26 - 30 Kasım 2008, ss.326-330

Design and Application of a Noval Structure and Topology for Multilevel Inverter

International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, 01 Temmuz 2008

Design and Application of a Noval Structure and Topolgy for Multilevel Inverter

International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM 2008), 11 - 13 Haziran 2008, ss.969-974

Design and Application of a Novel Structure and Topology for Multilevel Inverter

International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, Ischia, İtalya, 11 - 13 Haziran 2008, ss.969-974 identifier identifier

Hibrit Beslenen Elektrikli Sistemlerde Kesintisiz Enerji Yönetimi Uygulaması

Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyomu (EVK 2007), Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2007, ss.138-141

Bir Faz Beş Seviyeli İnverter Tasarımı ve Uygulaması

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2006), Türkiye, 6 - 10 Aralık 2006, ss.161-165

Design and Application of Semiconductor Compensation Contactor

Proc. of the 5th WSEAS/IASME Int. Conf. on Electric Power Systems, High Voltages, Electric Machines, 16 - 18 Aralık 2005, ss.310-313

A Novel Topology of Single Phase Five level Inverter

Proc. of the 5th WSEAS/IASME Int. Conf. on Electric Power Systems, High Voltages, Electric Machines, 16 - 18 Aralık 2005, ss.314-319

Hızlı Kompanzasyon için Geliştirilen Yarıiletken Kompanzasyon Kontaktörü Uygulaması

Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu (EVK 2005), Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2005, ss.11-14

Fırçasız Doğru Akım Motor Sisteminin Deneysel Olarak Gerçekleştirilmesi ve Simulasyonu

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2004), Türkiye, 8 - 12 Aralık 2004, ss.143-147

Senkron Relüktans Makinasının Analizi

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2004), Türkiye, 8 - 12 Aralık 2004, ss.148-152

A method for performance prediction of a synchronous reluctance motor based on natural a b c model

International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP 2004), 26 - 28 Mayıs 2004, ss.322-327

Mıknatıs Destekli Senkron Relüktans Motor Tasarımı ve Analizi

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 10.Ulusal Kongresi ve Fuarı, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2003, ss.110-113