Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yargıtay Uygulamasında Koop. m. 17 Uyarınca Kooperatiften Ayrılan Ortak ile Hesaplaşma

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, cilt.2012, ss.119-159, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Türk Sivil Havacılık Kanunu’na Göre Hava Taşıyıcısının Taşıma Sözleşmesinden Doğan Sorumluluğu”

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.483-504, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Hukukunda Primli Hisse Senetleri

Prof.Dr. Tahir Çağa Ansına Armağan,, ss.351-387, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TTK’DA ANONİM ŞİRKETLERDE KURUMSALLAŞMAYA DAİR DÜZENLEMELER

Uluslararası Hukuk Kongresi: Güncel Temalar ve Başlıklar, Samsun, Türkiye, 5 - 09 Aralık 2018

“Anonim Ortaklıkta Azınlık Hakları”

Ticaret Hukuku Konferansları IV “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Şirketler Hukuku Kitabında yapılan Değişiklikler-III”, Kocaeli, Türkiye, 28 Mart 2012

“Anonim Ortaklıkta Pay Sahiplerinin Hakları”

Ticaret Hukuku Konferansları IV “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Şirketler Hukuku Kitabında yapılan Değişiklikler-II”, Kocaeli, Türkiye, 01 Şubat 2012

“Şahıs Şirketleri Kolektif ve Kommandit Şirketlerdeki Değişikliklere Genel Bakış “

“ 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Şirketler Hukuku Kitabında yapılan Değişiklikler-I”, Kocaeli, Türkiye, 28 Aralık 2011

“ Marka Hakkı ve Sağladığı Koruma”

Fikri Mülkiyet İhlalleri Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 04 Nisan 2004