Araştırma Alanları

  • Yaşam Bilimleri

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik

  • Hayvan Moleküler Genetiği

  • Kanser Moleküler Biyolojisi

  • Sitogenetik

  • Temel Bilimler