Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

eNOS gene polymorphisms in paraffin-embedded tissues of prostate cancer patients

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.46, ss.673-679, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An Investigation of Micronucleus Induction by Butylated Hydroxytoluene in Wistar Rat Bone Marrow Cells

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.20, ss.527-531, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of resveratrol on chromosomal aberrations induced by doxorubicin in rat bone marrow cells

MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS, cilt.766, ss.1-4, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Combined Germline Variations of Thrombophilic Genes Promote Genesis of Lung Cancer

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.14, ss.5449-5454, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The MNS16A VNTR polymorphism of the TERT gene in bladder cancer

TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, cilt.46, ss.44-49, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Marmara Denizi’nde Yayılış Gösteren Aurelia aurita Denizanası Türünün Filogenetik Analizi

Acta Aquatica Turcica, cilt.15, ss.163-170, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

T-786C, G894T, and Intron 4 VNTR (4a/b) Polymorphisms of the Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene in Bladder Cancer Cases

Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention, cilt.16, ss.2199-2202, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Özel yetenekli çocuklarda NRG1 geni rs6994992 polimorfizminin araştırılması.

5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi., 19 - 20 Aralık 2019

Marmara Denizi Sahillerinde Yaşayan Aurelia aurita Denizanası Türünün Moleküler Karakterizasyonu

International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences, 26 Haziran - 27 Nisan 2018

Türk Populasyonunda IL-1Ra ve IL-4 VNTR polimorfizmleri ve Prostat Kanserine Yatkınlık

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Sisplatin ile indüklenen klastojenisiteye karşı resveratrolün etkisi

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Sisplatin İle İndüklenen Klastojenisiteye Karşı Resveratrolün Etkisi

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, cilt.1, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Biyoloji II

Lenf ve Bağışıklık Sistemi, Dönel Akgül, G Birhanlı, A, Editör, Lisans, ss.159-177, 2019