Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Association of MYNN, TERT and TERC Gene Polymorphismswith Prostate Cancer in Turkish Population

Cytology And Genetics, cilt.54, sa.6, ss.574-581, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The P268S and M863V Polymorphisms of the NOD2/CARD15 Gene in Crohn's Disease and Ulcerative Colitis

CYTOLOGY AND GENETICS, cilt.53, sa.5, ss.424-429, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

eNOS gene polymorphisms in paraffin-embedded tissues of prostate cancer patients

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.46, sa.3, ss.673-679, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An Investigation of Micronucleus Induction by Butylated Hydroxytoluene in Wistar Rat Bone Marrow Cells

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.20, sa.4, ss.527-531, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Effect of resveratrol on chromosomal aberrations induced by doxorubicin in rat bone marrow cells

MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS, cilt.766, ss.1-4, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Combined Germline Variations of Thrombophilic Genes Promote Genesis of Lung Cancer

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.14, sa.9, ss.5449-5454, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of Neuregulin-1 Gen rs6994992 Polymorphism in Gifted Students in Turkish Population

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, sa.6, ss.1337-1343, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The MNS16A VNTR polymorphism of the TERT gene in bladder cancer

TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, cilt.46, ss.44-49, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Marmara Denizi’nde Yayılış Gösteren Aurelia aurita Denizanası Türünün Filogenetik Analizi

Acta Aquatica Turcica, cilt.15, sa.2, ss.163-170, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde Yayılış Gösteren Kertenkelelerin Moleküler Düzeyde Tür Tayin

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.1-6, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kocaeli’de yayılış gösteren bazı böcek türlerinin mitokondriyal sitokrom oksidaz filogenetik analizi

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.62-66, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cancer Genetics

Clinics Oncology, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ursodeoksikolik Asit’in İnsan Periferal Kan Lenfositlerindeki in Vitro Genotoksik Etkisi.

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. Tech., cilt.8, sa.1, ss.69-74, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Aspartame on Acetylcholinesterase Activity in Some of Rat Tissues

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.3, sa.45, ss.321-327, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of mutations in Exon 7 8 and Exon 9 of FHIT Gene in laryngeal squamous cell carcinom

Integrative Molecular Medicine, cilt.3, ss.811-817, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Aspartame on the Activity of Glutathione S Transferase in Tissues of Brain Liver Kidney And Lung of Rats

International Invention Journal of Medicine and Medical Sciences, cilt.3, ss.130-135, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

T-786C, G894T, and Intron 4 VNTR (4a/b) Polymorphisms of the Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene in Bladder Cancer Cases

Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention, cilt.16, sa.6, ss.2199-2202, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The T 786C G894T and Intron 4 VNTR 4a b polymorphisms of the endothelial nitric oxide synthase gene in bladder cancer cases

Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention, cilt.16, sa.6, ss.2199-2202, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasını Anlama Düzeylerinin Tespit Edilmesi VNOS C

The Journal of Academic Social Science Studies, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Paraquat on the Activity of some Enzymes in Different Tissues of Mice Mus Musculus Swiss Albino

Turkish Journal of Biology, cilt.25, ss.323-332, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Paraquat ın Farelerin Mus musculus Karaciğer ve Kas Dokusu Glikojen Seviyelerine Etkisi

Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi Fen Bilimleri Serisi (Biyoloji), sa.1, ss.113-118, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Paraquat on Adenosine Deaminase Activity in Different Tissues of Mice Mus Musculus Swiss Albino

Turkish Journal of Biology, cilt.21, ss.317-327, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Özel yetenekli çocuklarda NRG1 geni rs6994992 polimorfizminin araştırılması.

5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi., 19 - 20 Aralık 2019

Özel Yetenekli Çocuklarda Androjen Reseptör CAG Tekrar Polimorfizminin Araştırılması

IMASCON CONGRESS -Uluslararası Marmara Fen ve SosyalBilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.6

Marmara Denizi Sahillerinde Yaşayan Aurelia aurita Denizanası Türünün Moleküler Karakterizasyonu

International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences, 26 Haziran - 27 Nisan 2018

Aedes geniculatus (Diptera: Culicidae) Sivrisinek Türünün Moleküler Karakterizasyonu

International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

Türk Populasyonunda IL-1Ra ve IL-4 VNTR polimorfizmleri ve Prostat Kanserine Yatkınlık

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Sisplatin İle İndüklenen Klastojenisiteye Karşı Resveratrolün Etkisi

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, cilt.1, ss.1

Investigation of Mutations in Exon 7, 8 and Exon 9 of FHIT Gene in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma

5.Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Skopje, Makedonya, 25 - 29 Ağustos 2016

5 Aza Deoksisitidin in Enzim Aktivitesi Üzerine İn Vivo Etkisi Vardır

Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği, Türkiye, 27 - 30 Mart 2003

Spontan Transloke Down Sendromlu Bir Olgu

VI.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

Lenf ve Bağışıklık Sistemi

Biyoloji II, Dönel Akgül, G Birhanlı, A, Editör, Lisans, ss.159-177, 2019

Biyoinformatik

Fen Eğitiminde Biyolojide Özel Konular, Fikriye POLAT, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.93-119, 2017

Lenf ve Bağışıklık Sistemi

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, Prof.Dr.M.Nisa Ünaldı Coral & Doç. Dr. İsmail Zararsız, Editör, Lisans Yayıncılık, Ankara, ss.79-94, 2013

İnsan Vücudu ve Organ Sistemleri

Genel Biyoloji, Orçun Bozkurt, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.211-275, 2008