Doç.Dr.

FUNDA DAĞ


Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Eğitim Bilgileri

2004 - 2008

2004 - 2008

Doktora

Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Eğitimi (Dr), Türkiye

2000 - 2003

2000 - 2003

Yüksek Lisans

Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı, Türkiye

1994 - 1999

1994 - 1999

Lisans

Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2008

2008

Doktora

Anlambilimsel örün teknolojilerine dayalı bireyselleştirilmiş öğretim sistemi tasarımı

Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Eğitimi (Dr)

2003

2003

Yüksek Lisans

Zeki öğretim sistemi bileşenlerinin prolog ile gerçekleştirilmesi

Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Eğitim Teknolojisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi, Teknik Eğitim, Bilgisayar Teknolojisi Eğitimi

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

The Turkish Version of Web-Based Learning Platform Evaluation Scale: Reliability and Validity Study

Dağ F.

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.16, ss.1531-1561, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2013

2013

Turkish Adaptation of Technological Pedagogical Content Knowledge Survey for Elementary Teachers

KAYA S. , DAĞ F.

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.13, ss.302-306, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

A Blended Learning Experience

Gecer A. , DAĞ F.

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.12, ss.425-442, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Programlama öğretimine yönelik öğretmen görüşleri

Dağ F. , Durdu L.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.70-86, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2020

2020

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunun Sistematik Analizi: 2013-2018 Dönemi

Durdu L. , Dağ F.

SDU International Journal of Educational Studies, cilt.7, no.1, ss.188-211, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Pre-service teachers’ perceptions and experiences: Courses based on the active learning model and environment

Dağ F. , Şumuer E. , Durdu L.

Journal of Learning Spaces, cilt.8, ss.41-56, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Prepare pre-service teachers to teach computer programming skills at K-12 level: experiences in a course

Dağ F.

Journal of Computers in Education, cilt.6, ss.277-313, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Pre-Service Teachers' TPACK Development and Conceptions through a TPACK-Based Course

Durdu L. , Dağ F.

AUSTRALIAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, cilt.42, ss.150-171, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2017

2017

Pre-Service Teachers’ Experiences and Views on Project-Based Learning Processes

Dağ F. , Durdu L.

International Education Studies, cilt.10, ss.18-39, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2012

2012

STUDENT OPINIOINS ABOUT ELECTIVE COURSES IN CHANGING EDUCATION THE EXAMPLE OF KOCAELI UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION

ULUSOY Y. , DAĞ F. , FİDAN D., İNAN KARAGÜL B. , SAHRANÇ Ü., GÜLLÜ D.

Journal of Educational and Instructional Studies in the world, cilt.2, ss.135-141, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Student opinions about elective courses in changing education The example of Kocaeli University faculty of Education

ULUSOY Y., DAĞ F. , FİDAN D., SAHRANÇ Ü., İNAN KARAGÜL B. , GÜLLÜ D.

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, cilt.2, ss.135-142, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

8 Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Web Tabanlı Öğretim Materyali Hazırlığı Farklı Alan Uzmanlarının Materyal Hakkındaki Görüşleri

DAĞ F. , KIRIKKAYA E.

NWSA Edu - e-Journal Of New World Science Academy, cilt.7, ss.212-229, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme sürecine yönelik görüşleri

DAĞ F. , DURDU L.

Education Sciences, cilt.7, ss.200-211, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Harmanlanmış Karma Öğrenme Ortamları ve Tasarımına İlişkin Öneriler

DAĞ F.

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.12, ss.73-97, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Bireyselleştirilmiş Öğretim Sistemleri ve Semantik Web in Etkisi

DAĞ F.

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi (ETAD), cilt.2, 2011 (Hakemsiz Dergi)

2010

2010

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OKUR YAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

GEÇER A., DAĞ F.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.20-44, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Relations between online learning and learning styles

DAĞ F. , GEÇER A.

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.1, ss.862-871, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

2004

2004

Prolog Tabanlı Zeki Öğretim Sistemi ZÖS

DAĞ F. , ERKAN K.

PAU Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.47-55, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Dijitalleşen Toplumda Kadının Yeri

DAĞ F. , COŞGUN E.

EJER 2019 - VI. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, cilt.1, ss.473-492

2019

2019

Programlama öğretimine yönelik öğretmen görüşleri

DAĞ F. , DURDU L.

13th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Kırşehir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.41-42

2018

2018

Öğretmen Adaylarının Programlama Öğretimi’ne Yönelik Bir Derse İlişkin Algıları ve Görüşleri

DAĞ F.

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriSempozyumu, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018

2018

2018

Meslek Seçimine Yönelik Bir Destek Aracı: “meslegimiseciyorum.org”

ULUSOY Y. , DAĞ F.

5.Uluslararası Avrupa-Asya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2 - 05 Mayıs 2018

2018

2018

TPAB (TPACK) tabanlı dersgeliştirme süreci

DURDU L. , DAĞ F.

12th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2 - 04 Mayıs 2018

2017

2017

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu: 2012-2016 Analizi

DURDU L. , DAĞ F.

11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, cilt.11, ss.154-155

2017

2017

FATİH Projesi ve Matematik Eğitimine Teknoloji Entegrasyonuna İlişkin ÖğretmenGörüşlerinin İncelenmesi

DAĞ F. , ÇOKYAŞA M. Ç.

3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Afyon, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017, cilt.1, ss.385

2015

2015

Aktif sınıfta aktif öğrenme modeline göre işlenen derslerin değerlendirilmesi

DAĞ F. , ŞUMUER E. , DURDU L.

3rd International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 9 - 11 Eylül 2015, ss.233

2014

2014

Matematik öğretmenliği öğretmen adaylarının TPACK gelişimine nitel bir bakış açısı

DURDU L. , DAĞ F.

8th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 18 - 20 Eylül 2014

2014

2014

Semantik Web ve Eğitimde Etkileri

DAĞ F.

8th International Computer & Instructional TechnologiesSymposium, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014

2013

2013

Evaluation of Educational Authoring Tools for Teachers stressing of Perceived Usability Features

DAĞ F. , DURDU L. , GERDAN S.

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, cilt.116, ss.888-901 identifier

2013

2013

Personal, educational and vocational needs profiles of Kocaeli University students: problems and solution suggestions

Ulusoy Y. O. , Varlikli G. O. , DAĞ F. , Sahranc U., TURAN H.

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, cilt.116, ss.1059-1063 identifier

2013

2013

Yazarlık araçlarının kullanılabilirlik test süreci Bir durum çalışması Usability testing process of authoring languages A case study

DURDU L. , DAĞ F.

7th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2013, ss.100-104

2011

2011

Öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme sürecine yönelik görüşleri

DAĞ F. , DURDU L.

5th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2011, cilt.1, ss.772-777

2011

2011

8 Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi için Web Tabanlı Öğretim Materyali Hazırlığı Farklı Alan Uzmanlarının Materyal Hakkındaki Görüşleri

DAĞ F. , KIRIKKAYA E.

5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2011, ss.14-23

2011

2011

Değişen Eğitim Anlayışı İçinde Üniversite Öğrencilerinin Seçmeli Derslerle İlgili Görüşleri KOÜ Eğitim Fakültesi Örneği

ULUSOY Y., DAĞ F. , FİDAN D. , SAHRANÇ Ü., İNAN KARAGÜL B. , GÜLLÜ D.

International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011, ss.286

2010

2010

Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarına Yönelik Araştirmaların İncelenmesi ve Harmanlanmış Öğrenme Tasarımına İlişkin Öneriler

DAĞ F.

ICITS 2010- 4.Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sepozyumu, Konya, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2010, ss.369-375

2010

2010

Bireyselleştirilmiş Öğretim Sistemleri ve Yeni Yaklaşımlar

DAĞ F. , ERKAN K.

International Educational Technologies Conference (IETC 2010), İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2010, cilt.1, ss.233-236

2008

2008

Domain Ontology for Personalized E learning Environment

DAĞ F. , ERKAN K.

Second International Conference on Innovations in Learning for The Future 2008, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mart 2008, ss.307-314

2007

2007

Uyarlanır Hiperortamların Eğitim Sistemine Getirdiği Katkılar

DAĞ F. , GEÇER A.

UMES’07 Ulusal Teknik Eğitim Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 20 Haziran 2007, cilt.2, no.0, ss.929-932

2007

2007

E Öğrenme ve Anlamsal WEB

DAĞ F. , ERKAN K.

Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007, cilt.1, ss.146-150

2007

2007

Realizing the Personalized Learning Paths in a LMS

DAĞ F. , ERKAN K.

International Educational Technology (IETC) Conference (7th, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus, May 3-5, 2007), Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 3 - 05 Mayıs 2007

2005

2005

Öğretim Sistemleri İçin Bilginin Gösterimi Web Tabanlı Bir Zeki Öğretim Sistemi Örneği

DAĞ F. , ERKAN K.

1. Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005, cilt.2, ss.743-749

2005

2005

Zeki Öğretim Sistemleri nde Kullanıcı Modeli

DAĞ B., ERKAN K., DAĞ F.

1. Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005, cilt.2, ss.705-711

2003

2003

Realizing of Optimal Curriculum Sequences for A Web Based General Purpose Intelligent Tutoring System

DAĞ F. , ERKAN K.

International XII. Turkish Symposium of Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN 2003), Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 2 - 04 Temmuz 2003, cilt.1

2003

2003

Prolog Tabanlı Zeki Öğretim Sistemi

DAĞ F. , ERKAN K.

Bilgi Teknolojileri Kongresi II (Pamukkale Üniversitesi), Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2003, cilt.1, ss.88-90

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Eğitimde Yapay Zeka Uygulamalarına İlişkin Teknolojik vePedagojik Yaklaşımlar

Dağ F.

Eğitimde Yapay Zeka: Kuramdan Uygulamaya, Nabiyev,Vasif Erümit,Ali Kürşat, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.148-169, 2020

2020

2020

Eğitimde Yapay Zeka Uygulamalarına İlişkin Yaklaşımlar ve Modeller

Dağ F.

Eğitimde Yapay Zeka: Kuramdan Uygulamaya, Nabiyev,Vasif Erümit,Ali Kürşat, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.114-144, 2020

2019

2019

E-Öğrenme Ortamları İçin İçerik Geliştirme

ÇAKIROĞLU Ü., DAĞ F.

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019, Aytekin İşman, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.349-364, 2019

2010

2010

A Personalized Learning System Based on Semantic Web Technologies

Dağ F. , Erkan K.

Intelligent Tutoring Systems in E Learning Environments Design Implementation and Evaluation, Stankov,Slavomir; Glavinic,Vlado; Rosic,Marko, Editör, IGI GLOBAL, Alabama, ss.258, 2010

Ansiklopedide Bölümler

2006

2006

Türkiye Bilişim Ansiklopedisi

DAĞ F.

Papatya Yayıncılık, ss., 2006

2006

2006

Türkiye Bilişim Ansiklopedisi

DAĞ F.

Papatya Yayıncılık, ss., 2006


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 59

h-indeksi (WOS): 4