Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Turkish Version of Web-Based Learning Platform Evaluation Scale: Reliability and Validity Study

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.16, ss.1531-1561, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Turkish Adaptation of Technological Pedagogical Content Knowledge Survey for Elementary Teachers

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.13, ss.302-306, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Blended Learning Experience

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.12, ss.425-442, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pre-service teachers’ perceptions and experiences: Courses based on the active learning model and environment

Journal of Learning Spaces, cilt.8, ss.41-56, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prepare pre-service teachers to teach computer programming skills at K-12 level: experiences in a course

Journal of Computers in Education, cilt.6, ss.277-313, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pre-Service Teachers' TPACK Development and Conceptions through a TPACK-Based Course

AUSTRALIAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, cilt.42, ss.150-171, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pre-Service Teachers’ Experiences and Views on Project-Based Learning Processes

International Education Studies, cilt.10, ss.18-39, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Student opinions about elective courses in changing education The example of Kocaeli University faculty of Education

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, cilt.2, ss.135-142, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

STUDENT OPINIOINS ABOUT ELECTIVE COURSES IN CHANGING EDUCATION THE EXAMPLE OF KOCAELI UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION

Journal of Educational and Instructional Studies in the world, cilt.2, ss.135-141, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme sürecine yönelik görüşleri

Education Sciences, cilt.7, ss.200-211, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

8 Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Web Tabanlı Öğretim Materyali Hazırlığı Farklı Alan Uzmanlarının Materyal Hakkındaki Görüşleri

NWSA Edu - e-Journal Of New World Science Academy, cilt.7, ss.212-229, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Harmanlanmış Karma Öğrenme Ortamları ve Tasarımına İlişkin Öneriler

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.12, ss.73-97, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bireyselleştirilmiş Öğretim Sistemleri ve Semantik Web in Etkisi

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi (ETAD), cilt.2, 2011 (Hakemsiz Dergi)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OKUR YAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.20-44, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relations between online learning and learning styles

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.1, ss.862-871, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Prolog Tabanlı Zeki Öğretim Sistemi ZÖS

PAU Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.47-55, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dijitalleşen Toplumda Kadının Yeri

EJER 2019 - VI. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, cilt.1, ss.473-492

Programlama öğretimine yönelik öğretmen görüşleri

13th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Kırşehir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.41-42

Öğretmen Adaylarının Programlama Öğretimi’ne Yönelik Bir Derse İlişkin Algıları ve Görüşleri

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriSempozyumu, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018

Meslek Seçimine Yönelik Bir Destek Aracı: “meslegimiseciyorum.org”

5.Uluslararası Avrupa-Asya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2 - 05 Mayıs 2018

TPAB (TPACK) tabanlı dersgeliştirme süreci

12th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2 - 04 Mayıs 2018

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu: 2012-2016 Analizi

11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, cilt.11, ss.154-155

FATİH Projesi ve Matematik Eğitimine Teknoloji Entegrasyonuna İlişkin ÖğretmenGörüşlerinin İncelenmesi

3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Afyon, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017, cilt.1, ss.385

Aktif sınıfta aktif öğrenme modeline göre işlenen derslerin değerlendirilmesi

3rd International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 9 - 11 Eylül 2015, ss.233

Semantik Web ve Eğitimde Etkileri

8th International Computer & Instructional TechnologiesSymposium, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014

Matematik öğretmenliği öğretmen adaylarının TPACK gelişimine nitel bir bakış açısı

8th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 18 - 20 Eylül 2014

Personal, educational and vocational needs profiles of Kocaeli University students: problems and solution suggestions

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, cilt.116, ss.1059-1063

Evaluation of Educational Authoring Tools for Teachers stressing of Perceived Usability Features

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, cilt.116, ss.888-901

Yazarlık araçlarının kullanılabilirlik test süreci Bir durum çalışması Usability testing process of authoring languages A case study

7th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2013, ss.100-104

Öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme sürecine yönelik görüşleri

5th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2011, cilt.1, ss.772-777

8 Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi için Web Tabanlı Öğretim Materyali Hazırlığı Farklı Alan Uzmanlarının Materyal Hakkındaki Görüşleri

5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2011, ss.14-23

Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarına Yönelik Araştirmaların İncelenmesi ve Harmanlanmış Öğrenme Tasarımına İlişkin Öneriler

ICITS 2010- 4.Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sepozyumu, Konya, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2010, ss.369-375

Bireyselleştirilmiş Öğretim Sistemleri ve Yeni Yaklaşımlar

International Educational Technologies Conference (IETC 2010), İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2010, cilt.1, ss.233-236

Domain Ontology for Personalized E learning Environment

Second International Conference on Innovations in Learning for The Future 2008, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mart 2008, ss.307-314

Uyarlanır Hiperortamların Eğitim Sistemine Getirdiği Katkılar

UMES’07 Ulusal Teknik Eğitim Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 20 June 2007, cilt.2, no.0, ss.929-932

E Öğrenme ve Anlamsal WEB

Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007, cilt.1, ss.146-150

Realizing the Personalized Learning Paths in a LMS

International Educational Technology (IETC) Conference (7th, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus, May 3-5, 2007), Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 3 - 05 Mayıs 2007

Zeki Öğretim Sistemleri nde Kullanıcı Modeli

1. Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005, cilt.2, ss.705-711

Öğretim Sistemleri İçin Bilginin Gösterimi Web Tabanlı Bir Zeki Öğretim Sistemi Örneği

1. Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005, cilt.2, ss.743-749

Realizing of Optimal Curriculum Sequences for A Web Based General Purpose Intelligent Tutoring System

International XII. Turkish Symposium of Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN 2003), Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 2 - 04 Temmuz 2003, cilt.1

Prolog Tabanlı Zeki Öğretim Sistemi

Bilgi Teknolojileri Kongresi II (Pamukkale Üniversitesi), Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2003, cilt.1, ss.88-90

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019

E-Öğrenme Ortamları İçin İçerik Geliştirme, Aytekin İşman, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.349-364, 2019

Intelligent Tutoring Systems in E Learning Environments Design Implementation and Evaluation

A Personalized Learning System Based on Semantic Web Technologies, Stankov, Slavomir; Glavinic, Vlado; Rosic, Marko, Editör, IGI GLOBAL, ss.258, 2010

Ansiklopedide Bölümler

Türkiye Bilişim Ansiklopedisi

Papatya Yayıncılık, ss., 2006

Türkiye Bilişim Ansiklopedisi

Papatya Yayıncılık, ss., 2006