Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

From polymeric waste to potential industrial product: Modification of recycled polycarbonate

JOURNAL OF ELASTOMERS AND PLASTICS, vol.54, no.5, pp.857-876, 2022 (Journal Indexed in SCI Expanded)

A Study on Making recycled Polycarbonate more available: Modification of mechanical Properties

KGK KAUTSCHUK GUMMI KUNSTSTOFFE, vol.74, no.4, pp.70-76, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

A study on the fracture, mechanical and thermal properties of chain extended recycled poly(ethylene terephthalate)

JOURNAL OF THERMOPLASTIC COMPOSITE MATERIALS, vol.30, no.8, pp.1157-1172, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Improving the properties of recycled PET/PEN blends by using different chain extenders

JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING, vol.36, no.6, pp.615-624, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A Study on Compatibility of SEBS/EVA Blends Prepared by Different Techniques

KGK-KAUTSCHUK GUMMI KUNSTSTOFFE, vol.64, pp.15-18, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Effect of recycled polyethylene on storability of hazardous waste incinerator fly ashes: Towards a new composite material

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.24, pp.506-511, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Investigation of polyamide 6 6 composites reinforced with sized carbon fibers

Society of Plastics Engineers, Plastics Research Online, vol.1, no.1, pp.1-2, 2013 (Non-Refreed Journal)

Karbon Elyafla Güçlendirilmiş Polimerik Karma Malzemeler

PAGEV-Plastik Araştırma, Geliştirme ve İnceleme Dergisi, vol.105, no.1, pp.176-181, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation the Effects of Pumice Addition on the Mechanical, Thermomechanical and Tribological Properties of PLA

2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020), Gaziantep, Turkey, 07 October 2020

Boric Acid Addition to Basalt Fiber Reinforced PLA Matrix Composites: Effect of the Surface Modification on Mechanical, Tribological and Thermomechanical Properties

2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020), Gaziantep, Turkey, 07 October 2020

Investigation the Properties of Basalt/Glass Fiber Reinforced Thermoplastic Polyester Elastomer in the Presence of Hexagonal Boron Nitride

2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020), 7 - 09 October 2020

Effects of Boric Acid Addition on the Mechanical, Tribological and Thermal Properties of Thermoplastic Polyester Elastomer

2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020), 7 - 09 October 2020

TRIBOLOGICAL AND THERMOMECHANICAL PROPERTIES OF BENTONITE AND CARBON FIBER REINFORCED PPS MATRIX COMPOSITES

4th International Symposium on Composite Materials (KOMPEGE 2018), İzmir, Turkey, 6 - 08 September 2018

Effect of Bentonite Addition on the Mechanical and Thermal Properties of Carbon Fiber Reinforced PPS Matrix Composites

V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), Barcelona, Spain, 24 - 26 July 2018

Investigation the Mechanical and Thermal Properties of TPE in the Presence of Basalt Fiber and Boron Oxide Hybrid Addition

V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), Barcelona, Spain, 24 - 26 July 2018

Zeolite Addition to Basalt Fiber Reinforced PPS Matrix Composites: Investigation the Tribological and Thermomechanical Properties

V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), Barcelona, Spain, 24 - 26 July 2018

Effect of Chain Extender and Impact Modifier Addition on Adhesive Wear and Thermal Properties of Recycled Polycarbonate

7th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress Exhibition (APMAS 2017), 22 - 26 April 2017

Isıl Yaşlanma ve Takviye Malzemesi Türünün Poli(Eter Eter Keton) Kompozitlerin Özellikleri Üzerine Etkisi

I. Ulusal Plastik Teknolojileri Sempozyumu"Plastikler, Polimer Kompozitler, Şekillendirme Teknolojileri, Turkey, 15 - 16 October 2015

Geri Dönüştürülmüş PET Polikarbonat Harmanlarının Özelliklerinin Zincir Uzatıcı Kullanılarak İyileştirilmesi

I. Ulusal Plastik Teknolojileri Sempozyumu"Plastikler, Polimer Kompozitler, Şekillendirme Teknolojileri, Turkey, 15 - 16 October 2015

Investigation the Properties of Recycled PET/PC Blends In the Presence of Epoxy Based Chain Extender

5th INTERNATIONAL ADVANCES IN APPLIED PHYSICS AND MATERIALS SCIENCE CONGRESS & EXHIBITION, 16 - 19 April 2015

Improvement the Toughness and Crack Propagation Resistance Properties of Poly Phenylene Sulfide

5th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition, 5th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition, 16 - 19 April 2015

Tensile, Thermal And Thermomechanıcal Properties Of Surface Treated Flax Fıber Reinforced Pla/Pc Composites”

22nd Annual International Conference on Composites or Nano Engineering. ICCE-22, 13 - 19 July 2014

TENSILE THERMAL AND THERMOMECHANICAL PROPERTIES OF SURFACE TREATED FLAX FIBER REINFORCED PLA PC COMPOSITES

22nd International Conference on Composites / Nano Engineering (ICCE-22), Malta, 13 - 19 July 2014

Effects of Alkali Treatment on the Properties of Short Flax Fiber Reinforced PLA/PC Composites

4th International Advances In Applied Physics And Materials Science Congress Exhibition, Fethiye-Mugla, Turkey, 24 - 27 April 2014

Investigation the Properties of Surface Modified Carbon Nanotube Reinforced Polypropylene Composites

4th International Advances In Applied Physics And Materials Science Congress Exhibition, 24 - 27 April 2014

Studying the Effects of Different Chain Extenders on Recycled PET/PEN Blends

4th International Advances In Applied Physics And Materials Science Congress Exhibition, 24 - 27 April 2014

Evaluating The Effect Of Sizing Agent Types On The Properties Of Carbon Fiber/Polyamide 6,6 Composites

29th International Conference of The Polymer Processing Society (PPS-29), Nuremberg-Germany, 15 - 19 July 2013

Ön Kaplanmış Karbon Elyaf Destekli Polikarbonat Karmaların Özelliklerinin İncelenmesi

1. Uluslararası Plastik ve Kauçuk Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, 29 - 31 May 2013

Farklı Zincir Uzatıcıların Geri Kazanılmış Pet/Pen Karışımlarının Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

1. Uluslararası Plastik ve Kauçuk Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Turkey, 29 - 31 May 2013

FARKLI ZİNCİR UZATICILARIN GERİ KAZANILMIŞ PET PEN KARIŞIMLARININ ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

1. Uluslararası Plastik ve Kauçuk Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Turkey, 29 - 31 May 2013

KARBON ELYAF TAKVİYELİ TERMOPLASTİK KARMALARIN ÜRETİMİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE V. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI, Bursa, Turkey, 4 - 05 April 2013

Investigation of Erosive Wear Behavior of ABS/PA6 Polymer Composites Reinforced With Different Fillers

III. Uluslararası Polimerik Kompozitler Sempozyumu, Sergisi ve Çalıştayı Programı, İzmir, Turkey, 10 - 12 November 2012

Karbon Elyaf Takviyeli Poliamid 6 Karmaların Isıl ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 06 September 2012

Karbon Elyaf Ön kaplama Türünün Poliamit 6 6 Karmaların Özelliklerine Etkileri

4.Ulusal Polimer Bilimi ve Teknolojisi Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 September 2012

ELYAF BOYUNUN KISA KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN KARMALARIN ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

II. ULUSLARARASI KATILIMLI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUM-SERGİ VE PROJE PAZARI, İzmir, Turkey, 26 - 28 November 2010

Effects Of Irradiated Polypropylene Compatibilizer On The Properties Of Short Carbon Fiber Reinforced Polypropylene Composites

9th International Symposium on Ionizing Radiation and Polymers, Maryland, United States Of America, 25 - 29 October 2010

Boron nitride filled SEBS/EVA blends: Processing and properties

10th European Symposium on Polymer Blends, Dresden, Germany, 7 - 10 March 2010

Kimya Mühendisliği Eğitiminden Paydaşların Beklentileri

Mühendislik Ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, (UMES 2007), Kocaeli, Turkey, 20 - 22 June 2007