General Information

Institutional Information: Devlet Konservatuvarı, Müzik, Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Asd

Metrics

Publication

9

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

1990 yılında İzmir’de doğan Gökçe Sarvan, flüt eğitimine 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Prof. Jülide Gündüz ile yarı zamanlı/kursiyer olarak başladı. 2004 yılında lise eğitimi için Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Dr. Öğ. Üy. Çiler Akıncı'nın sınıfına kabul edildi. Lise eğitimini okul birincisi olarak bitirdi. Lisans eğitimine aynı sınıfta devam ederken sınıf atlama hakkı kazandı ve lisans eğitimini üç senede okul birincisi olarak bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Okul Orkestrası ile 2008 ve 2011 yılında, Dokuz Eylül Oda Orkestrası ile 2019 yılında solist olarak konser verdi. Tobav Filarmoni Orkestrası, İzmir Gençlik Senfoni Orkestrası ve Türkiye Ulusal Gençlik Filarmoni Orkestrası’nda 1. Flütçü ve piccolocu olarak görev aldı. Emmanuel Pahud, Prof.  Andras Adorjan, Prof. Davide Formisano, Prof. Kathleen Rudolph, Bülent Evcil, Ayla Caymaz, Sibel Kumru Pensel, Gülşen Tatu ile atölye çalışmaları yaptı. Viyana, Essen, Leverkusen-Köln, Festival Of The Nations festivali kapsamında Münich, Bruckner Fest dâhilinde Linz, İstanbul, İzmir, Bursa, Afyon, İskenderun gibi ülke içi ve dışı pek çok şehirde seçkin salonlarda solo, oda müziği ve orkestra ile konserler verdi. 2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Yüksek Lisans programı Prof. Ayla Uludere'nin sınıfından “Solo flüt repertuvarında A. Honegger’in ‘Danse de la Chevre’, E. Bozza’nın ‘Image’, J. Ibert’in ‘Piece’ adlı eserlerinin incelenmesi” başlıklı çalışmasıyla mezun oldu. Pedagojik formasyon eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tamamladı; aynı dönemde Orff-Schulwerk’de Müzik ve Dans Pedagojisi eğitimi aldı.  Lisans mezuniyetinden bu yana İstanbul ve İzmir’de pek çok özel müzik kurumunda öğretmenlik yaptı.  İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı/kursiyer öğretmeni olarak görev aldı. Sanatta yeterlik eğitimi boyunca uluslararası kongrelerde “Eğitim Yıllarından Profesyonelliğe, Üfleme Ve Vurma Çalgı Çalan Sanatçılarda Cinsiyet Kavramının Etkisi”, “Türk Siyasi Tarihinde Seçim Müziklerinin Partilerin Başarısına Etkisinin Müzikal Açıdan Değerlendirmesi”, “Kitle İletişim Araçlarının ve Teknolojik Gelişimlerin Klasik Batı Müziği Özelinde Müzik Öğrencisi, Sanatçı ve Dinleyicilere Etkisi” isimli 3 sözel sunum bildirisi sundu. 2. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi’nde “Kitle İletişim Araçlarının ve Teknolojik Gelişimlerin Klasik Batı Müziği Özelinde Müzik Öğrencisi, Sanatçı ve Dinleyicilere Etkisi” başlıklı bildirisi ile sözel sunum birinciliği ödülü kazandı. 2018 yılında Etnomüzikoloji Dergisi’nde “Eğitim Yıllarından Profesyonelliğe Üfleme ve Vurma Çalgı Çalan İcracılarda Cinsiyetin İcraya Etkisi” isimli makalesi yayınlandı. Sanatta yeterlik (doktora) eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde Dr. Öğ. Üy. Çiler Akıncı ile “Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Üfleme ve Vurma Çalgılarda Performans” adlı çalışmasıyla tamamladı. 2020 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi'nde "Flüt Eğitiminde Ekoller, Evrenselleşme Süreci ve Bu Sürece Ustalık Sınıflarının Etkisi", Sanat Dergisi'nde "César Franck La Majör Keman Sonatının Flüt Düzenlemesi İçin Çalışma Kılavuzu" isimli makaleleri yayınlandı. 2020 yılı Aralık ayında İzmir Demokrasi Üniversitesi bünyesinde çevrimiçi şekilde düzenlenen 2. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi'nde "Corona Virus (Covis-19) Pandemisinin Üniversiteler Bünyesindeki Devlet Konservatuvarları Özel Yetenek Giriş Sınavlarına Etkisi" başlıklı sözel sunum bildirisini sundu ve tam metin olarak yayınlandı. 2021 yılı Mayıs ayında "Flüt Eğitiminde Erken Dönemde Bulunan Flütistler İçin Yazılmış Çağdaş Eserlerden 'Ghost' İçin Çalışma Kılavuzu" isimli makalesi uluslararası bir dergi olan Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinde yayınlandı.  2021 yılı Mayıs ayında Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası Constantine the Great Yarışması'nda kendi kategorisinde 1.lik, tüm kategorilerin totalinde 2.lik ödülü kazandı. 2022 yılı Ocak ayında Sahne ve Müzik Eğitim - Araştırma e-Dergisi'nde "Sınıf İçi Dinletilerin Maruziyet Tekniği İle Müzik Performans Kaygısı Üzerine Etkisi, Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Flüt Sınıfı Örneği" isimli makalesi yayınlandı. Solo konserlerinin yanı sıra Flutensemble, Flauto Dolce Quartet gruplarında 1. Flüt olarak kurulumlarından bu yana görev almaktadır. 2021 Mart itibariyle doçent ünvanı almaya hak kazanmıştır. 2022 Mart ayında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin öncülüğünde düzenlenen Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nda Kariyer Günleri kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olarak uluslararası yarışmada kazandığı ödül sebebiyle kariyer ödülüne layık görülmüştür. Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda üfleme ve vurma çalgılar anasanat dalı başkanı, müzik bölümü başkan yardımcısı ve Erasmus koordinatörü olarak görev yapmakta, sanatsal ve bilimsel çalışmalarına devam etmektedir.